Domene og webhotell fra OnNet.no

Det finnes flere former for destruktiv ledelse. En form er lederes aktivt ødeleggende adferd, slik som verbal og fysisk plaging av ansatte (Tepper 2000). En annen form for destriktiv ledelse er ”la det skure-ledelse”.

Hva er “la det skure ledelse”?

La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership) kjennetegnes ved:

“en usynlig leder som ikke tar ansvar og som bare lar ting skje”.

En slik type ledelse er ikke det samme som ”ingen ledelse”, men er en form for destruktiv ledelse (Skogstad et al. 2007). Det viser seg at passiv adferd også er en form for destruktiv ledelse, hvor manglende initiativ og handling kan ha negativ påvirkning på medarbeideres tilfredshet og effektivitet. Kelloway, Sivanathan, Francis og Barling har pekt på to former for dårlig ledelse (Kelloway et al. 2005). Den ene er aktiv
destruktiv ledelse der lederen bevisst utøvet dårlig lederadferd, slik som å skrike til ansatte, mobbe og tru med mer. Den andre formen var den passiv destruktive formen for dårlig ledelse, såkalt ”la det skure – ledelse”.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.