Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Når vi skal velge innovasjonsstrategi for innovasjonssatsningen kan vi i utgangspunktet velge å følge en offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi. 

Offensiv innovasjonsstrategi

Velger vi en offensiv innovasjonsstrategi vil dette si at vi ønsker om å ligge i forkant av konkurrentene våre når det gjelder å utvikle ny teknologi, for på den måten bli fremtidig markedsleder gjennom å ligge et hestehode foran dem når det gjelder å utvikle og lansere nye produkter og tjenester til markedet vi betjener. For å oppnå dette velger vi å følge en “pioner” strategi hvor vi satser på å være ”først ute” med nye produkter og teknologier på dagens eller fremtidens markeder.

Vi kan her velge å satse på en “blått hav” eller en “rødt hav” strategi, avhengig av vår strategiske situasjon og ressurser. Av disse to strategiene er “blått hav” her den mest offensive strategien vi kan velge.

Dette er også den mest risikofylte strategien vi kan velge, da den gir ingen garantier for suksess eller guidlines for hvordan vi skal gå frem for å lykkes, verken med utviklingen eller lanseringen. Å utvikle nye produkter, tjenester og/eller prosesser tar dessuten tid og tid er penger. Dessuten kreves det kunnskapsrike medarbeidere som har all den kompetansen som finnes på området FoU fokuserer på. Strategien krever derfor tilgang til store ressurser for kunne lykkes og en risikovillig ledelse og eiere. Ressurser i form av både kapital, kunnskap, teknologi og innsatsfaktorer.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss