Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en variabel kostnad, også kalt  utnyttelsekostnad?

Variable kostnader er det motsatte av faste kostnader, og blir ofte kalt utnyttelsekostnader. Dette fordi dette er kostnader som påløper for å utnytte den kapasiteten de faste kostnadene har bygd opp.

At kostnadene er variable vil si at kostnaden endres i takt med produksjons- eller utnyttelsetakten. For eksempel varierer de variable kostnadene i takt med produksjonsvolumet, antall arbeidstimer eller maskintimer.

Hva skiller variable kostnader fra faste kostnader?

De variable kostnadene kjennetegnes av at dette er kostnader som forsvinner hvis virksomheten ikke produserer eller selger noe, i motsetning til de faste kostnadene som påløper uansett hva som produseres eller selges.

Eksempler på variable kostnader

Variable kostnader finnes overalt i enhver virksomhet og på ethvert nivå i organisasjonen. Noen klassiske eksempler på variable kostnader i ulike deler av virksomheten er:

  • Produksjonen: Råvarer, halvfabrikata og andre innsatsfaktorer
  • Transportavdelingen: Bensin, diesel, gass og annen drivstoff
  • Markedsavdelingen: Annonsekostnader
  • Salgsavdelingen: Bonus og provisjon til selgerne

Variable kostnader = direkte kostnader

De variable kostnaden er det samme som en direkte kostnad, da både variable- og direkte kostnader er kostnader som kan knyttes direkte til en enhet. Variable kostnader er aldri indirekte. De kan alltid knyttes til en enhet, f.eks. en produksjons- eller salgsenhet.

Variable totale kostnader (VTK)

Virksomhetens samlede variable kostnader, kalles variable totale kostnader og forkortes normalt med tegnene VTK.

Kjenner vi virksomhetens totale kostnader og hvor stor andel av dem som er faste kostnader, enten som reelle kostnader eller prosentandel, kan vi beregne virksomhetens variable totale kostnader slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss