Domene og webhotell fra OnNet.no

Kommunikasjonsbarrierer
Photo by geralt

Hva er en kommunikasjonsbarriere?

En barriere er enhver hindring som hindrer oss i å nå vårt mål. En kommunikasjonsbarriere er dermed alle forhold som gjør det vanskelig for oss å formidle budskapet vårt til mottakeren. 

Hvorfor bør vi redusere alle kommunikasjonsbarrierer?

Vi bør fjerne eller redusere alle kjente kommunikasjonsbarrierer fordi de:

  • Gjør at hele budskapet ikke blir overført.
  • Skaper feiltolkning og/eller misforståelser.
  • Gjør at den ønskede kommunikasjonseffekten ikke oppstår.

Hvilke kommunikasjonsbarrierer finnes?

Det finnes hundrevis av forhold som kan oppstå og skape kommunikasjonsbarrierer. Det store antallet kommunikasjonsbarrierer kan grupperer i:

  • Kulturelle barrierer
  • Språkbarrierer
  • Fysiske barrierer
  • Psykologiske barrierer
  • Semantiske barrierer

Kulturelle barrierer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss