Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 13 av 36 artikler om Prosessledelse

    Denne artikkelen er del 16 av 18 artikler om Systemanalytisk Verdiledelse

    Denne artikkelen er del 4 av 15 artikler om Verdiskapning

systemintegrasjon

Hva er systemintegrasjon?

Systemintegrasjon er et annet nøkkelbegrep innen Systemanalytisk Verdiledelse og prosessledelse.

Med systemintegrasjon menes:

å integrere flest mulig perspektiv, prosesser og samhørighetsforhold til et enhetlig system.

Med perspektiv menes:

de 6 perspektivene som inngår i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse.

Med prosesser menes:

Alle virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser.

Med samhørighetsforhold menes:

Alle koblinger mellom virksomhetens prosesser og andre verdikjedesystemer virksomhetens eget system er en del av.

Systemintegrasjon kan skje på mange måter.


Verdikjedesystem integrasjon

Virksomhetens verdiskapningprosess eller verdikjede om du vil, er ikke en isolert verdiskapningprosess. For at virksomhetens verdiskapningprosess skal fungere som tiltenkt vil denne verdiskapningprosessen være avhengig av en rekke andre eksterne partneres verdikjeder. F.eks. av leverandørenes verdikjede som leverer virksomheten de innsatsfaktorene og produktene virksomheten selv trenger i sin verdiskapningprosess, distributørens verdikjede som står for distribusjonen av varene til produktene og utsalgsstedenes verdikjeder som står for selve salgsprosessen. Kun når alle disse verdikjedene fungerer sammen har virksomheten et velfungerende verdikjedesystem.

Når virksomhetens egen verdikjede skal vurderes må vi derfor starte med å definere hvilke andre verdikjeder virksomheten vil være avhengig av og hvordan disse verdikjedene kan integreres på en best mulig måte med virksomhetens verdikjede for å danne et verdikjedesystem.

Perspektiv integrasjon

Virksomheten er ikke bare avhengig av å ha gode integrasjonmekanismer med de andre verdikjedesystemene virksomhetens verdikjede vil være avhengig av, men virksomheten selv er ett kompleks system bestående av minst 6 ulike perspektiver eller fokusområder om du vil som tilsammen utgjør virksomhetens system. Disse 6 perspektivene er:

 1. Kundeperspektivet
 2. Ressursperspektivet
 3. Prosessperspektivet
 4. Supportperspektivet
 5. Styring- og kontrollperspektivet
 6. Læring- og vekstperspektivet

Perspektiv integrasjon vil si:

å fokusere på hvordan vi kan konfigurere verdiskapningprosess slik at det blir et godt samhørighetsforhold og gode integrasjonmekanismer mellom de ulike perspektivene som tilsammen utgjør virksomhetens system.

Bankenes innføring av nettbanken er et klassisk eksempel på en vellykket integrasjon av kunde- og prosessperspektivet, samtidig som de reduserte behovene fra ressurs- og supportperspektivet til en brøkdel av tidligere kostnader.

Ved at kundene gjorde jobben selv gjennom “selvbetjeningprinsippet” kunne bankene digitalisere hele verdiskapningprosessen sin ved at kundene sto for punchingen av dataene som bankfunksjonærene tidligere gjorde. Ikke gjorde dette at de ikke trengte fysiske banker lenger, men antall ansatte kunne også reduseres kraftig og med dette forsvant de fleste av aktivitetene som tidligere inngikk i supportperspektivet. 

Prosessintegrasjon

Prosessintegrasjon går ut på å finne nye måter å integrere virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser på til en mer effektivt verdiskapningsystem. Normalt er det her det største potensialet ligger.

Av størst interesse er her å finne nye og bedre måter å integrere virksomhetens kjerneprosesser på. Virksomhetens kjerneprosesser er:

 1. Mennesker
 2. Teknologi
 3. Strukturer
 4. Informasjon

Re-konfigurering

Å gjennomføre slike dramatiske omleggelser kalles “business process reenginering” og er den mest dramatiske omleggelsen av virksomheten en virksomhet kan gjennomføre.

Systemintegrasjon handler ikke bare om å “smelte sammen” og “fjerne” oppgaver og prosesser, men like mye om å re-konfigurere verdiskapningprosessen og verdikjede systemet denne verdiskapningprosessen er en del av. 

Systemintegrasjonstrender

Noen ledende systemintegrasjonstrender vi har sett de siste 10 årene er:

 • Produkt digitalisering – trenden går mot å gjøre produktene digitale i den grad dette er mulig. Nettbanken er et vellykket eksempel, mens digitaliseringen av avisene, bøker og plater/cd-er ikke har vært en like stor økonomisk suksess. Lærdommen av dette er at digitalisering av produktet er lønnsomt når digitaliseringen kan knyttes sammen med en ny lønnsom forretningsmodell.
 • Hybride og digitale verdikjeder – trenden går mot å digitalisere så store deler av verdiskapningprosessen som mulig eller i det minste gjøre den hybrid.
 • Virtuelle organisasjonsstrukturer – trenden går mot å rekonfigurere organisasjonsstrukturene, slik at den blir mer virtuell, hvor medarbeiderne kan sitte hvor som helst å gjøre jobben via datalinjer.
Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsesstrianguleringVerdikonfigurasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Prosess Reengineering
 • Prosessstyring
 • Prosessmodenhet
 • Du leser nå artikkelserien: Systemanalytisk Verdiledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Systemanalytisk endringsledelseArbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Systemteori i ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Planleggingsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Markedssystem
 • Forretningsgrunnlag
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Systemanalytisk endringsledelse
 • Systemintegrasjon
 • Arbeidsmodell for Systemanalytisk Verdiledelse
 • Lederen som doktor
 • Du leser nå artikkelserien: Verdiskapning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viktige verdiskapningsprosesserVerdikonfigurasjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdiskapningsprosessen
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Viktige verdiskapningsprosesser
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon
 • Automatisering
 • Kunstig intelligens – en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet
 • Maskinlæring
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.