Domene og webhotell fra OnNet.no

Valg av forskningsdesign vil ofte være en spørsmål om:

Hva skal til for at resultatene skal være gyldige (validitet) og pålitelige (realibilitet)?

De finnes en rekke forskjelle typer validitet. Hvilke du bør vektlegge er avhengig av problemstillingen, men et godt forskningsdesign skal uansett sikrer realibilitet og flest mulig typer validitet.

Problemet med validitet er at man som regel vil komme opp i situasjoner hvor man må velge å prioritere enkelte validitetsformer fremfor andre av praktiske og økonomiske årsaker. Det er derfor en kjennsgjerning av de færreste færreste undersøkelser oppfyller derfor alle validitetskravene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.