Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Valg av forskningsdesign vil ofte være en spørsmål om:

Hva skal til for at resultatene skal være gyldige (validitet) og pålitelige (realibilitet)?

De finnes en rekke forskjelle typer validitet. Hvilke du bør vektlegge er avhengig av problemstillingen, men et godt forskningsdesign skal uansett sikrer realibilitet og flest mulig typer validitet.

Problemet med validitet er at man som regel vil komme opp i situasjoner hvor man må velge å prioritere enkelte validitetsformer fremfor andre av praktiske og økonomiske årsaker. Det er derfor en kjennsgjerning av de færreste færreste undersøkelser oppfyller derfor alle validitetskravene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss