Domene og webhotell fra OnNet.no

Personlig læring
Figur: Læring i beredskapsarbeid (Sommer mfl., 2013)

Sommer, Braut og Njå (2013) har laget en modell for personlig læring. Denne modellen er vist over.

For å lære noe må du ønske å lære det!

Forutsetningen for å kunne lære noe i deres modell er at den enkelte er villig til å delta i en læringsprosess. Denne villigheten kan være basert på deres egen nysgjerrighet og ønske om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter, men det kan også være basert på formelle eller uformelle krav satt av organisasjonen eller den sosio-kulturelle konteksten som medarbeideren befinner seg i (Sommer mfl., 2013).

Modellen tar for seg læring som en kontinuerlig prosess hvor refleksjon, kontrollerte øvelser, trening og foredrag bidrar til læring samtidig som individet opplever ekte og vanskelige hendelser som respondent i nødssituasjoner (Sommer mfl., 2013). Forfatterne understreker viktigheten av å vurdere individets læring gjennom å studere:

  • hva han lærer
  • hvordan de lærer
  • hvilke betingelser som gjør læring mulig

Modellen tar utgangspunkt i personen som startpunkt for læringsprosessen. De tre betingelsene content, commitment og context er betingelser som er nødvendige for læring, og derfor viktig for utviklingen av deres ferdigheter og kunnskaper.

Innhold (Content)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.