Domene og webhotell fra OnNet.no

Med vekststrategi menes: 

“en plan som angir hvilken retning og styrke veksten skal ta for å nå sitt vekstmål”

Vekststrategien er med andre ord en plan som angir hvordan vekstmålet skal nås.

Hvordan oppnå vekst?

Forretningsmessig vekst i virksomheten totale lønnsomheten kan kun skje på følgende måter:

  • Reduksjon av kostnadene per produsert/levert enhet
  • Høyere pris per produsert/levert enhet, under forutsetning at dette ikke reduserer salgsvolumet (antall solgte enheter)
  • Større salgsvolum med tilsvarende selvkost kostnader som idag. Det vil si flere solgte enheter, med samme fortjeneste per enhet som idag
  • Utvikle nye verditilbud til eksisterende og/eller nye markeder
  • En kombinasjon av ovenstående forhold

Vekstens styrke

Vekstmålet angir vekstens styrke. Med vekstens styrke menes:

“Hvor stor skal veksten i planperioden bli?”

Vekstens styrke er avhengig av mange forhold. Noen av disse forholdene kan virksomheten selv kontrollere og forutsi, men de fleste av dem er utenforliggende forhold virksomheten har liten eller ingen kontroll over.

Posisjonen i livssyklusen avgjør vekstens styrke

Alle teknologier, produkter, tjenester og virksomheter har imidlertid en livssyklus på samme måte som alle mennesker har. Ved å finne ut hvor i livssyklusen virksomheten og/eller virksomhetens produkter befinner seg kan vi dermed spå med ganske stor sikkerhet hvordan vekstens styrke normalt vil utvikle seg de neste årene. Av den grunn må vi alltid starte med å kartlegge virksomhetens eller produktets posisjon i sin livssyklus for å avgjøre hvilken vekststyrke vi kan forvente i årene fremover.

diffusjonsprosessen

Illustrasjonen over viser den tradisjonelle livssyklusen for et produkt. En teori som bygger på teorien om diffusjonsprosessen og adopsjonsprosessen til Rogers.

Som du ser kan livssyklusen deles opp i 5 faser. Livssyklusen starter med introduksjons fasen som angir når produktet blir lasert. I begynnelsen vil salget gå sakte siden ingen kjenner til produktet, men etter vert som produktet blir mer kjent vil produktet bevege seg over i en vekstfase som kjennetegnes av kraftig vekst. Etter vært som produktet blir kjent for alle vil det etter hvert nå en modningfase som kjennetegnes av at veksten gradvis avtar, før den til slutt flater ut og når sin metningfase. Modning og metning fasen er de to største fasene i livssyklusen og utgjør normalt rundt 2/3-del av alle kundene som vil kjøpe produktet fra det blir lansert til det blir lagt ned og erstattet med et nytt. Metningfasen kjennetegnes av at vi ikke lenger kan forvente vekst, så målet blir heller å prøve å begrense tilbakegangen gjennom å lansere livsforlengende strategier som skal prøve å forlenge levetiden til produktet. Til slutt når produktet tilbakegangfasen hvor det ikke hjelper med livsforlengende strategier lenger. Det blir nå erstattet av et nytt produkt.

3 mulige styrkestrategier for veksten

Som du ser har vi her tre mulige styrkestrategier å velge mellom for å angi vekstens styrke. Disse tre styrkestrategiene er:

  1. Vekststrategi – virksomheten forventer vekst. Spørsmålet er bare hvor stor veksten vil bli.
  2. Konsolidering strategi – virksomheten forventer liten eller ingen vekst, da målet er å befeste sin stilling i markedet og utvikle det istedenfor å oppnå vekst.
  3. Tilbakegangstrategi – virksomheten forventer en tilbakegang (negativ vekst) istedenfor en vekst. Målet blir da å bremse tilbakegangen eller raskest mulig avvikle produktet.

Befinner produktet og virksomheten seg i introduksjons- eller vekstfasen, er spørsmålet ikke om virksomheten vil oppnå vekst eller ikke, men om hvor stor den vil bli. Det samme gjelder produkter som befinner seg i begynnelsen av sin modningfase.

Når produktet når slutten av modning- og metningfasen kan vi ikke regne med vekst lenger. En konsolidering strategi hvor vi lanserer livsforlengende tiltak er da på sin plass, mens avvikling er den eneste riktige vekststrategien i tilbakegangfasen. 

Tilbakegangstrategier

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.