Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et nettverk?

Selve ordet ”nettverk” er en metafor, hvor ordet ”nett” gir oss et bilde av de usynlige bånd som eksisterer mellom mennesker, organismer eller ting.

Det finnes imidlertid mange forskjellige former for nettverk. Hva vi legger i definisjonen er derfor avhengig av hva slags nettverk vi snakker om. Regjeringen sier at et nettverk består av og defineres av to mengder:

“En mengde aktører, f.eks. individer eller organisasjoner, og en mengde relasjoner mellom disse”

Andre sier at et nettverk er et system av samhandlende komponenter som er knyttet sammen gjennom ulike relasjoner. Vår definisjon er en videreutvikling av Carl Erik Grennes (2006, 30) sin nettverkdefinisjon:

“Nettverk er en prosess av kommunikativ atferd mellom individer som samarbeider på et mikronivå”.

Legg her merke til at vi snakker om individer i en gruppe mennesker som samarbeider om noe og hvor resultatet er avhengig hvordan nettverket kommuniserer seg imellom. Dette kalles å arbeide i et nettverk.

De fundamentale komponentene av nettverket er direkte og indirekte bånd mellom aktører, hvor aktøren kan være et individ eller en gruppe. Dette innebærer at individer og organisasjoner samarbeider for å utveksle ideer, kompetanse og teknologi. Disse relasjonene kan være med kunder, distributører, leverandører, konkurrenter og så videre.

Koblinger og noder

Et nettverk består av et sett noder og koblinger mellom nodene.

noder.koblinger

  • Noder – Nettverksmedlemmene eller nettverksbedriftene som inngår i nettverket. Jo større en node er jo viktigere er denne noden for nettverksverdien.
  • Koblinger – En angivelse av hvilke forbindelser som finnes mellom to eller flere noder.

Noder + koblinger = Nettverk

Et nettverk er dermed summen av noder (punkt), pluss alle koblingene som finnes mellom disse nodene. I dette nettverket kan hver node ha en varierende betydning for nettverket. I dette nettverket kan en node forsterke sin betydning ved å absorbere mer relevant informasjon som kommer nettverket til gode (Castells 2004).

Mennesker og virksomheter er noder, og linjene mellom disse er koblingene, også kalt relasjonene. I dette nettverket vil størrelsen og styrken til de ulike nodene variere fra individ til individ. Relasjonene (koblingene) mellom nodene danner til sammen nettverket. Relasjonen kan være enten tette (mellommenneskelig) eller distanserte (upersonlige).

Alle noder krever en link til en annen node

Nettverk som organiseringsform krever at alle noder har en link til en annen node for å bli og forbli en del av nettverket. Jo flere noder en annen node har link til, jo større blir også nettverket. Jo større nettverket blir, jo større blir også nytteverdien av den. Får en professor et akademisk spørsmål som han kan stille til 100 andre professorer i verden er sjansene for at professoren skal finne det rette svaret større enn en annen som kun kjenner 10 andre studenter de kan stille spørsmålet til.

Verdien av nettverket er dermed ikke bare avhengig av antall noder i nettverket, men også av kvaliteten (kunnskapen/ressursene) til hver enkelt node.

“Verden er liten”

Selv om det bor millioner av mennesker i et land, viser en rekke eksperimenter at vi “lever i en liten verden”. I et eksperiment i Migran i 1967 (USA) viste det seg at avstand (i antall linker) mellom to tilfeldig utvalgte amerikanere var ca. seks linker. “Alle kjenner alle” er som vi skjønner noe langt mer enn et ordtak.

Nettverksorganisering er den mest effektive måten å koble sammen en rekke individer (noder) på. Utnyttes dette nettverket riktig kan dette gi oss tilgang til enorme kunnskapsmenger og ressurser.

Tre egenskaper avgjør nettverkets kvalitet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.