Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er et nettverk?

Selve ordet ”nettverk” er en metafor, hvor ordet ”nett” gir oss et bilde av de usynlige bånd som eksisterer mellom mennesker, mens ordet ”verk” vanligvis beskriver et konkret resultat av menneskelig virksomhet.

Det finnes imidlertid mange forskjellige former for nettverk. Hva vi legger i definisjonen er derfor avhengig av hva slags nettverk vi snakker om. Regjeringen sier at et nettverk består av og defineres av to mengder:

“En mengde aktører, f.eks. individer eller organisasjoner, og en mengde relasjoner mellom disse”

Wikipedia definerer et nettverk som et system av samhandlende komponenter og sammenkoblede relasjoner. Vår definisjon er en videreutvikling av Carl Erik Grennes (2006, 30) sin nettverkdefinisjon:

“Nettverk er en prosess av kommunikativ atferd mellom individer som samarbeider på et mikronivå”.

Legg her merke til at vi snakker om individer, en gruppe mennesker som samarbeider om noe og hvor resultatet er avhengig hvordan nettverket kommuniserer seg imellom. Dette kalles å arbeide i et nettverk.

De fundamentale komponentene av nettverket er direkte og indirekte bånd mellom aktører, hvor aktøren kan være et individ eller en gruppe. Dette innebærer at individer og organisasjoner samarbeider for å utveksle ideer, kompetanse og teknologi. Disse relasjonene kan være med kunder, distributører, leverandører, konkurrenter og så videre.


Koblinger og noder

Et nettverk består av et sett noder og koblinger mellom nodene.

noder.koblinger

  • Noder – Nettverksmedlemmene eller nettverksbedriftene som inngår i nettverket. Jo større en node er jo viktigere er denne noden for nettverksverdien.
  • Koblinger – En angivelse av hvilke forbindelser som finnes mellom to eller flere noder.

Mennesker og virksomheter er noder, og linjene mellom disse er koblingene, også kalt relasjonene. I dette nettverket vil størrelsen og styrken til de ulike nodene variere fra individ til individ. Relasjonene (koblingene) mellom nodene danner til sammen nettverket. Relasjonen kan være enten tette (mellommenneskelig) eller distanserte (upersonlige).

Hva er en relasjon?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg