Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Siden Human Resource Managment går ut på finne en god tilpasning mellom organisasjonens strukturer og systemer, og menneskene som jobber der er det en forutsetning at Human Resource lederen har inngående kunnskaper og forståelse av hva som påvirker og styrer såvel enkeltindividenes atferd som gruppenes atferd i organisasjonen. Dette krever kompetanse innen psykologi, sosiologi og antropologi.

De viktigste faktorene som påvirker og styrer menneskers atferd er:

Arvelige faktorer som styrer atferden

Fra naturens side har mennesket fått intelligens og en uvanlig god tilpasningsevne. At vi samtidig kan gå oppreist og gripe gjenstander, gjør at det er mulig for mennesket å kontrollere dyrene i naturen, som kun har sine medfødte instinkter til å lede seg.

Instinker

Siden dyrene hovedsakelig ledes av sine instinkter, er det  lettere å forutsi  dyrenes atferd og handlinger, enn menneskenes. Dette fordi menneskene ikke bare styres av instinktene og tillærte vaner.

Selv om mennesket er overlegne dyrene, finnes det også mange likhetstrekk. I likhet med dyrene, har alle mennesker medfødte instinkter som danner grunnlaget for våre følelser og handlinger. Dette er nå allment akseptert innen psykologien.

Ønsker man å forutsi, forstå, styre eller kontrollere menneskets atferd og handlinger må man derfor ta hensyn til menneskenes medfødte instinkter.

Fra naturens side har mennesket fått instinkter som gjør at vi blir redde og flykte i visse situasjoner, og sint og kjemper i andre. Når vi blir tiltrukket av det andre kjønn, og velger å «parrer oss» skyldes dette at vi alle har et forplantningsinstinkt.

Når vi beskytter og lærer opp barna våre, har dette sitt grunnlag i vårt medfødte foreldreinstinkt. Nysgjerrige og avsky, er andre eksempler på instinktiv adferd. At mennesket velger å underkaste seg andre og lar dem lede seg, er også noe mange mener er instinktiv atferd.

De instinktive impulsene bestemmer målet for våre handlinger, men kan ikke fortelle oss hvordan driftene vi har skal tilfredsstilles. Det må læres. Hva man lærer avhenger av hvilket miljø en er vokser opp i, og hvilke omgivelser en modnes i. Modning og læring omtales derfor i psykologien som de faktorene som styrer vår “sjelelige” utvikling.

Drivkrefter

Mennesket elsker og hater, de sliter for utkomme og karrière, de kjemper for det de oppfatter som sin rett og er kanskje villig til å gi sitt liv for sitt hjem og fedreland. Hvorfor? Svaret er; drivkreftene våre.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.