agenturer.no

Hva er et flerkulturelt team?

Et flerkulturelt team er:

“Et team som består av teammedlemmer fra forskjellige etniske bakgrunner”

Annonser

Flerkulturelle team er mer effektive

I følge Adler (1997) har flerkulturelle team de største forutsetningene for å være de mest
effektive og produktive teamene i en organisasjon. På en annen side kan flerkulturelle team også være de mest ineffektive. Nøkkelen til et effektivt flerkulturelt team ligger i hvordan teamet håndterer det kulturelle mangfoldet.

Kulturell mangfoldighet skaper flest potensielle fordeler i team med utfordrende oppgaver som krever innovasjon. Mangfold blir mindre viktig i sammenhenger hvor de ansatte jobber med en enkel oppgave som innebærer repeterende eller rutinemessige prosedyrer. Kulturell mangfoldighet vil være mest verdifull i planleggings- og utviklingsfasen i et prosjekt.

Oppgaverelatert utvelgelse

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg