Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 14 artikler om Spørreskjema design

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

prioriteringerPrioriteringer er en spørreteknikk som ofte brukes i survey (kvantitative markedsundersøkelser). Spørreteknikken kalles også rangering  eller purchase intent scales.

Ved prioriteringer gir man respondentene ulike attributter (variabler) som man ber dem rangere på en skala.

Et typisk eksempel på prioriteringer er når vi ber respondentene rangere ulike kjøpsattributter etter viktighet, f.eks. gi en karakter fra 1 til 5 eller 7, hvor 1 er viktigst og  7 minst viktig.

Spørsmål som befinner seg på ordinalnivå er som regel prioriteringer.

I eksemplet under sier respondenten at merket og/eller designeren er den viktigste enkeltfaktoren når vedkommende skal velge ny dress, mens prisen er den nest viktigste faktoren.

Kjøpsattributter som skal rangeres:Respondentens rangering av attributtene

1. Dressens farge

2. Merke og/eller designer

3. Dressens form og stoff

4. Prisen på dressen

5. Forretningen

6. Reklamen du har sett om dressen

7. Du har sett andre som har lignende dress

3

1

4

2

5

6

7

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Flervalg (multiple choise) spørsmålKonstant sum skala >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Spørreskjema og spørreskjema design
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørreskjema : Spørsmål og ordbruk
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming