Lightspeed webhotell
    Denne artikkelen er del 19 av 27 artikler om Spørreskjema design

prioriteringerPrioriteringer er en spørreteknikk som ofte brukes i survey (kvantitative markedsundersøkelser). Spørreteknikken kalles også rangering  eller purchase intent scales.

Ved prioriteringer gir man respondentene ulike attributter (variabler) som man ber dem rangere på en skala.

Et typisk eksempel på prioriteringer er når vi ber respondentene rangere ulike kjøpsattributter etter viktighet, f.eks. gi en karakter fra 1 til 5 eller 7, hvor 1 er viktigst og  7 minst viktig.

Spørsmål som befinner seg på ordinalnivå er som regel prioriteringer.

I eksemplet under sier respondenten at merket og/eller designeren er den viktigste enkeltfaktoren når vedkommende skal velge ny dress, mens prisen er den nest viktigste faktoren.

Kjøpsattributter som skal rangeres:Respondentens rangering av attributtene
1. Dressens farge 2. Merke og/eller designer

3. Dressens form og stoff

4. Prisen på dressen

5. Forretningen

6. Reklamen du har sett om dressen

7. Du har sett andre som har lignende dress

3

1

4

2

5

6

7

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Flervalg (multiple choise) spørsmålKonstant sum skala >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming