Domene og webhotell fra OnNet.no

Egenkapitalprosent

Egenkapitalprosenten er et vanlig mål for selskapets soliditet. Egenkapitalprosenten (ekp) viser hvor stor del av eiendelssiden som er finansiert med egenkapital, og gir dermed et mål på soliditeten i selskapet. Dette fordi egenkapitalprosenten viser hvor stor del av eiendelene til selskapet som kan gå tapt før det går utover kreditorene. Jo høyere egenkapitalprosenten er, jo lenger kan selskapet overleve perioder med svake resultater.

En høy egenkapital prosent er derfor gunstig for investorer som ønsker å unngå risiko for at selskapet skal gå konkurs eller vil trenge en emisjon senere i nær fremtid for å overleve.

Egenkapitalprosenten beregnes slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss