Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Egoisme er en grunnleggende egenskap, og en etisk doktrine som hevder at:

man bør handle slik at man selv tjener på handlingen.

En egoist er en person som handler i egeninteresse, mens en handling kan beskrives som egoistisk. Egoismens motpol er altruisme (selvoppofrelse), som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener andre (samfunnet). Egoisme anses også som et narsisstisk personlighetstrekk.

I filosofien brukes “egoisme” om tre uavhengige filosofier:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss