Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Ett av de største ankerpunktene ved de kommandostyrte organisasjonsstrukturene er at de har en tendens til å behandle voksne som barn. Dette problemet løser man fra et human – resource-synspunkt ved å gi organisasjonsmedlemmene medbestemelsesrett. Dvs. at man gir de ansatte en mulighet til å kunne være med på å påvirke de beslutningene som gjelder deres arbeid.

At dette er et effektivt virkemiddel er det ikke tvil om. En rekke undersøkelser av ulike delstyringsprogram kan vise til betydelige forbedringer i både arbeidsmoral og produktivitet. Deltakelse har vist seg å være ett av de svært få virkemidlene som øker både arbeidsmoralen og produktiviteten (Bolman/Deal-94).

Deltakerstyring kom på moten i 70-årene, og resulterte i at ledere verden over plutselig gikk på kurs for å lære hvordan «trekke de ansatte med i beslutningsprosessen»? Her lærte de hvordan japanerne hadde brukt kvalitetssirkler for å forbedre kvaliteten på sine produkter.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss