Kategori: Marked og markedsformer

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

oslo-bors

Monopolistisk konkurranse

Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 14 av 22 artikler i om Markeder

Denne artikkelen er del 19 av 32 artikler i om Pris

Ved monopolistisk konkurranse produserer bedriftene produkter som skiller seg fra hverandre i kvalitet og utforming, men bedriftene konkurrerer om de samme etterspørrerne. Monopolistisk konkurranse kalles derfor ofte for merkevarekonkurranse,

Les mer