agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 28 artikler om Kjøpsprosessen

hd-fjernsynLæring skjer ved at informasjonsbiter som oppfattes å høre sammen, blir koblet sammen i hukommelsen vår. Dette kalles noder, og hvor det finnes linker som kobler de ulike nodene sammen. Denne koblingen blir kalt assosiasjoner og kan deles inn i høy- og lavinvolveringsprosesser som igjen har forskjellige typiske trekk ved seg.

Annonse

Lavinvolvering

Ved lavinvolvering er disse trekkene blant annet; at koblingene (linkene) er svake og krever repetisjon, og at det krever lite involvering hos mottakeren. Kort fortalt at mottakeren ikke finner noen stor interessefaktor rundt assosiasjonen som avsenderen prøver å fremme.

Høyinvolvering

Høyinvolvering er typisk en mer aktiv prosess enn ved lavinvolvering, motivasjonen er mer til stede hos mottakeren og selve prosessen kan være i større grad å skaffe seg løsningen på et problem. Altså at her finner mottakeren en større interessefaktor rundt assosasjonen mottakeren prøver å fremme.

Hovedforskjellene på disse to formene er i hvorvidt forbrukerne er motivert til å lære og reflektere over hva som blir presentert for dem – eller lar de det bare ”gli inn” uten å yte noe motstand. Det er mottakerens grad av involvering som avgjør hvordan prosessen blir, og dermed også resultatet av prosessen.

På bakgrunn av dette kan man trekke slutninger om at det vil være typiske lav- og høyinvolveringsprodukter ettersom læringsprosessene er innehar forskjellige verdier, og de verdiene igjen kan reflekteres opp mot forskjellige produkt- og tjenestekategorier.

Når dette er sagt er det samtidig på tide å minne om at graden av involvering kunden vil utvise er avhengig av den enkelte kunde i den enkelte beslutningssituasjon. Det er derfor lite hensiktsmessig å snakke om lavinvolveringsprodukter og høyinvolveringsprodukter.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kjøpsprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kjøpsformer (strukturert-, ustrukturert- og impuls kjøp)Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kjøpsprosessen
 • Forhold som virker inn på kjøpsadferd
 • Markedets betydning i kjøpsprosessen
 • Type kjøp: Nykjøp, gjenkjøp, merkjøp og tilleggskjøp
 • Kjøpsformer (strukturert-, ustrukturert- og impuls kjøp)
 • Lav og høyinvolveringsprodukter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • Luksuskjøp
 • Beslutningsituasjon
 • Problemerkjennelse
 • Evoked set
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Evaluering av alternativer
 • Ekspertvurderinger
 • Heuristikker og Biaser
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Beslutningmodeller
 • Beslutningsregler
 • Superstitional learning
 • Resultat
 • Etterkjøpsdissonans og etterkjøpsrasjonalisering
 • Kjøpsprosessen på bedriftmarkedet
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Salgsprosessen