Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Læring skjer ved at informasjonsbiter som oppfattes å høre sammen, blir koblet sammen i hukommelsen vår. Dette kalles noder, og hvor det finnes linker som kobler de ulike nodene sammen. Denne koblingen blir kalt assosiasjoner og kan deles inn i høy- og lavinvolveringsprosesser som igjen har forskjellige typiske trekk ved seg.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss