Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 9 av 20 artikler om Innovasjon


Hva er en inkrementell innovasjon?

Inkrementell innovasjon er det motsatte av radikale innovasjoner. Begrepet kan defineres slik:

Inkrementelle innovasjoner er mindre, trinnvise forbedringer av eksisterende produkter, tjenester, prosesser og organisasjoner

Gjennom å bygge videre på, utvide og optimalisere eksisterende produkter, tjenester, teknologier, prosesser, organisasjoner og forretningsmodeller kan vi skape nye forbedrede produkter, tjenester, prosesser og organisasjoner. Dette kalles en inkrementell innovasjon og det eneste nye med dem er måten kjente elementer brukes.

En inkrementell innovasjon fører ofte til at produktet eller tjenesten blir mer kostnadseffektiv, har høyere kvalitet, funksjonsforbedringer og/eller gir bedriften økt konkurransekraft. 

Eksempler på inkrementelle innovasjoner

 • Vinterdekk – en videreutvikling av sommerdekket for å dekke andre behov
 • Fargefjernsyn – en videreutvikling av sort/hvitt fjernsynet
 • Lapptop – en videreutvikling av PC-en

Kjennetegn ved inkrementelle innovasjoner

Inkrementelle innovasjoner kjennetegnes av:

 • Videreutvikling av eksisterende teknologier for å løse problemer smartere og/eller rimeligere.
 • Liten usikkerhet knyttet til produktets/tjenestens mulighet for å lykkes i markedet, da vi kun snakker om en trinnvis utvikling av eksisterende teknologi.
 • Fokus på forbedring av eksisterende produkter/tjenester gjennom nye produktegenskaper som gir høyere brukertilfredshet og/eller lavere produksjonskostnader.
 • Kostnadseffektivitet for leverandørene (og dermed ofte lavere priser for kundene).

Graden av innovasjon (nyutvikling) kan ofte være lav i inkrementelle innovasjoner, men de økonomiske effektene og kvalitetseffektene kan være høye. Samtidig er usikkerheten/risikoen knyttet til disse ofte lav ettersom de bygger på teknologier, produkter eller tjenester som fungerer.

Framdriften ved inkrementelle innovasjoner er relativt rettlinjet, dvs. lineær, siden landskapet er kjent. Utvikling utføres gjennom erfaringsbasert kunnskap bygget opp rundt bedriftens produkter og produksjonsmåter.

Sammenhengen mellom radikale og inkrementelle innovasjoner

Grensen mellom radikale og inkrementelle innovasjoner er flytende, på samme måte som forholdet mellom innovasjon og adopsjon.

Summen av verdien av forbedringene til en inkrementell innovasjon kan overstige verdien av en radikal innovasjon, men de skaper ikke en bølge av inkrementelle innovasjoner slik de radikale innovasjonene gjør.

Vi kan på mange måter si at det først må skje en radikale innovasjon før vi kan få et skred av inkrementelle innovasjoner. Dette fordi de inkrementelle innovasjonene kun er innovasjoner som utnytter det potensialet og de mulighetene som ligger innebakt i teknologien som den radikale innovasjonen har gitt oss.

Hadde ikke microchip brikken blitt oppfunnet hadde f.eks. ikke dagens datamaskiner eksistert. Tenk på hvordan verden hadde sett ut hvis ikke hjulet hadde blitt «oppdaget».

Andre navn på inkrementelle innovasjoner er:


Trinnvise innovasjoner

De inkrementelle innovasjonene kalles ofte for trinnvise innovasjoner, da disse innovasjonene kun er en videreutvikling av en eksisterende radikal innovasjon. Med andre ord bare ett trinn i en naturlig evolusjonsprosess.

Dynamisk kontinuerlige innovasjoner

Dette er videreutvikling av eksisterende innovasjoner, på samme måte som inkreminelle innovasjoner. Rent forbruksmessig har disse innovasjonene små eller ingen betydning på forbruksmønstret.Kontinuerlige innovasjoner

Kontinuerlige innovasjoner er å foreta en kontinuerlig produktutvikling, for å prøve å til stadighet komme med små forbedringer som kan styrke merkepreferansene eller kapre markedsandeler. Dette er inkreminelle innovasjoner som blir lansert fortløpende.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Radikal innovasjonDisruptiv innovasjon og -teknologi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og -teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder