Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler om Verdsettelse av nettsted

Tradisjonelle kostnad- og inntektsanalyser er et godt utgangspunkt for å beregne et nettsteds lønnsomhet.

En kostnad- og inntektsanalyse vil si at man prøver å danne seg et bilde av hvilke kostnader og inntekter nettstedet har gitt direkte, og indirekte gjennom kostnadsreduksjoner i verdiskapningprosessen og organisasjonen eller økt salg og omsetning i andre kanaler.

Hvilke kostnadsreduksjoner har nettstedet ditt gitt?

Hvilke kostnadsreduksjoner nettstedet har gitt, er selvfølgelig avhengig av hva nettstedet inneholder av informasjon og funksjoner. Noen nyttige spørsmål som kan få tankevirksomheten i gang er disse: 

 • Hvor mye tid har vi spart på kundeservice, ved at kunden nå selv finner svaret på de spørsmålene de lurer på, fremfor å kontakte bedriften og oppta en ansatt med ”ikke fakturerbart arbeid”. Gjør om denne tidsbesparelsen til kroner og ører, ved å beregne en fornuftig timepris (gjennomsnittlig lønn, inkl. sosiale kostnader, for dine ansatte som utfører dette arbeidet).
 • Hvor mye penger har vi spart på trykking og porto, ved at bedriften slipper å sende ut brosjyrer, prislister, tekniske spesifikasjoner og lignende informasjon til kunder, ansatte, forhandler og selgere. Informasjon som nå lastes ned fra nettet, men som tidligere ble trykt og sendt ut.
 • Hvor mye tid og penger har du spart på opplæring/kursing ved at dine ansatte og/eller forhandlere helt eller delevis har gått over til e-learning på nettet?
 • Hvor mye penger har bedriften spart ved at kunder, selgere og andre samarbeidspartnere nå selv gjør mye av det papirarbeidet via nettsidene dine som sekretærer og andre tidligere gjorde?
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver har nettsidene løst helt eller delvis som tidligere ble prøvd løst gjennom andre kommunikasjonskanaler? Hvilken kostnad har dette medført i forhold til tidligere kostnader for å løse disse kommunikasjonsoppgavene? Differansen forteller kostnadsreduksjonen.

Summer alle kostnadsbesparelsene du har beregnet, for å få et bilde av hvor mye nettstedet har redusert bedriftens totale kostnader.

Hvilke inntekter har nettstedet gitt?

På samme måte som for kostnadsreduksjonene, er inntektene til nettstedet avhengig av nettstedets innhold og funksjoner. For å få i gang tankeprosessen, kan du starte med å stille deg følgende spørsmål?

 • Hvilke annonseinntekter har nettstedet gitt?
 • Hvilken omsetning har nettbutikken gitt?
 • Hvor mange prospekt har nettsidene totalt generert?
 • Hvor mange nye kunder har bedriften fått som et resultat at potensielle kunder har funnet og lest nettsidene (for så å oppsøke forretningen eller bestille online)?
 • Hvor stor omsetning har vi klart å oppnå gjennom mersalg og gjenkjøp fra eksisterende kunder?
 • Hvor mange potensielle kunder har blitt klar over nettsidene og dermed bedriften og bedriftens produkter. Behandles disse riktig, vil de bli kunder i fremtiden. Om de ennå ikke har gitt kroner i kassa, vil de gi det i fremtiden.
 • Hvilke andre inntekter har nettsidene gitt? Kanskje positiv presseomtale?

Summer til slutt inntektene du har avdekket for å få en omtrentlig oversikt over hvilke inntekter nettstedet har generert.

Beregn lønnsomheten

Nå som du vet hvor mye penger du har brukt på nettstedet ditt, samt hvilke kostnadsreduksjoner og inntekter nettstedet har generert, kan du nå beregne hvor lønnsomme nettsidene dine har vært. Dette gjøres slik:

   Sum inntekter
+ Sum kostnadsreduksjoner
–  Sum investering i nettstedet
= Fortjeneste/tap

Lag nye planer

Hva ble resultatet? Nå som du har dannet deg et bilde av hvor lønnsomme nettsidene dine har vært, er neste oppgave å sette seg nye lønnsomhetsmål.

I forbindelse med gjennomgangen har du sikkert fått en rekke nye ideer på hvordan du kan bruke nettsidene dine til å oppnå kostnadsreduksjoner og/eller øke bedriftens inntekter. Dette er en av fordelene med å tvinge seg selv til å gå grundig igjennom satsningen for å prøve å beregne disse nøkkeltallene.

Du leser nå artikkelserien: Verdsettelse av nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad- og inntektsanalyse – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
 • Verdien av brukervennlighet – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Verdien av et nettsted ved salg
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.