Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For å unngå at noen glemmer hvilke beslutninger som ble truffet på møte bør alle møter oppsummeres med et møtereferat.

Hva er et møtereferat?

Med møtereferat menes:

“En skriftlig oppsummering av møtet”

Et møtereferat er en oppsummering av det vi har snakket om, de beslutningene møtet har truffet og hvem som var tilstede under møte. Det siste er viktig hvis det finnes bestemte regler for hvem eller hvor mange som må være til stede for at et møte skal være beslutningsdyktig. Det vil si i stand til å treffe bindende beslutninger for resten av gruppen møte snakker for. Dette er f.eks. viktig når vi snakker om styremøter, hvor minst halvparten av styremedlemmene er tilstede.


Hvem skal skrive møtereferatet?

Hvis møte har en fast sekretær tar denne notater under møtet, skriver referat og deler det ut til møtedeltakerne etter møte. Hvis møte ikke har en sekretær, eller sekretæren ikke var tilstede på møtet, må oppgaven delegeres til en annen i møte.

Hva skal et møtereferat inneholde?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss