Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 11 artikler om Registrering av selskap

Normalt er det stifterne (aksjonærene) som dekker stiftelseskostnadene. Det vil si alle kostnader knyttet til til advokat, gebyr for registrering i Foretaksregisteret og liknende.

Stiftelsesutgifter som skal dekkes av selskapet

Det er imidlertid adgang til å bestemme at selskapet skal dekke disse utgiftene, men dette må da uttrykkelig angis i stiftelsesdokumentet at selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene.

Det er imidlertid et vilkår at de stiftelsesutgiftene som selskapet skal dekke, ligger innenfor det som betales som overkurs for aksjene. Dette betyr at dersom du bestemmer i stiftelsesdokumentet at det ikke skal betales mer enn pålydende for aksjene, er det ikke adgang til å la selskapet dekke disse utgiftene.

Slik får eierne dekket stiftelseskostnadene

Fra 2012 ble det etter endringene i Aksjeloven mulig for eierne å få dekket utgiftene med selve stiftelsen av selskapet ved at selskapet står ansvarlig for å betale disse kostnadene.

Slik gjøres det i praksis:

 • Eierne betaler inn aksjekapitalen.
 • Banken godkjenner kapitalinnskuddet ved å gi signaturen sin i Altinn
 • Eierne signerer i Altinn, firmaet får organisasjonsnummer.
 • Åpningsbalansen er utformet slik at eierne kan få tilbakebetalt hver sin del av stiftelseskostnadene, fra firmakontoen rett til deres private kontoer.

Aksjekapitalen blir ikke lavere til tross for at aksjonærene tar ut pengene. Eierne trenger heller ikke å betale skatt av pengene. Dette er penger det allerede er betalt privatskatt på.

Skatteetaten stiller ikke krav om noen ekstra papirer for at pengene skal kunne overføres. Åpningsbalansen brukes i regnskapet sammen med bankutskriften fra firmakontoen.

Generalforsamlingen trenger ikke å kalles inn for å bestemme at overføringen skal utføres, så lenge de relevante utgiftene er riktig oppstilt i åpningsbalansen. Det er derfor fritt frem å tilbakeføre penger så snart selskapet har fått organisasjonsnummer.

Registreringsgebyret fra Foretaksregisteret kan utgiftsføres i selskapet på vanlig måte, men kan ikke tas fra kapitalen. Det er fordi fakturaen kommer etter at selskapet er stiftet, og derfor ikke er en del av åpningsbalansen.

Du leser nå artikkelserien: Registrering av selskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << FirmaattestNår inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Registrer selskapet
 • Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
 • Aksjeselskap (AS)
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjeeierbok
 • Protokoller til stiftelsedokumentet
 • Betaling av aksjeinnskudd
 • Firmaattest
 • Stiftelsesutgifter
 • Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?
 • Huskeliste for selskapsetablering
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.