Domene og webhotell fra OnNet.no

bsc-arbeidsmodell

Arbeidet med å utviklet et system for balansert målstyring bør starte med en grundig situasjonsanalyse av alle forhold i markedssystemet som kan tenke seg å påvirke virksomhetens kurs og eksistens i fremtiden. for å prøve å avdekke sterke- og svake sider internt i virksomheten, samt hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet og omgivelsene forøvrig. Resultatene bør samles i en SWOT-analyse for å raskt gi et oversiktsbilde av situasjonen og utfordringene.

Når situasjonsanalysen er på plass kan du gå videre å begynne å tenke på hvilke resultatmål virksomheten bør sette seg og hvilke strategier som bør følges for å oppnå disse målene. Siden det er umulig å sette seg konkrete mål, uten at man vet hvordan man skal gå frem for å nå dem, bør resultatmålene samles i et målkort som bygger på et strategikart.

Siden enhver virksomhet er unik finnes det ingen fasit på hvordan utvikler og implementerer et balansert målstyring system i en virksomhet. Det er likevel en del fellestrekk som går igjen. Nedenfor finner du et forslag til en enkel prosjektplan.

bcs-fremdriftsplan

Trinn 1: Målsetting

Før prosjektet starter bør virksomheten definere hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Her må man bestemme hva man vil oppnå og på hvilke nivåer i organisasjonen balansert målstyring skal implementeres. Dette vil avgjøre resten av prosjektets utforming.

bsc-visjon

Trinn 2: Organisering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss