Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Samfunnsvitenskapelige metoder er et paraplybegrep for alle metoder som prøver å samle inn empiri (data) om samfunnet som skal gi oss mer kunnskap (innsikt og forståelse) av et samfunnsfenomen. 

Hva er en samfunnsvitenskapelig metode?

Begrepet samfunnsvitenskapelige metoder kan defineres som metoder som tar sikte på:

“Å samle inn, organisere, bearbeide, analysere og tolke data om sosiale individer, -grupper, -relasjoner og -prosesser på en så systematisk måte at vi kan skaffe oss ny kunnskap om variablenes underliggende mønstre og føre bevis for hvordan resultatene er fremkommet”

Samfunnsvitenskapelige metoder er kort sagt metoder vi kan benytte oss av for å samle inn, analysere og tolke data om sosiale forhold for å få ny eller bedre innsikt i samfunnsmessige forhold og prosesser.


Formålet med all metodebruk

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss