Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 22 av 31 artikler om Styring og kontroll

Balansert målstyring er et styringsverktøy som bryter ned virksomhetens visjon og strategier ned til målbare resultatmål for hver enkelt enhet, prosess, oppgave og individ i organisasjonen.

Dette gjøres ved å utvikle etstrategikart, med et tilhørende strategikort, som viser hvilken strategi virksomheten tar sikte på å følge for å nå sitt forretningsmål og øvrige målsetninger.

Alle målene vi benytter i balansert målstyring må være satt opp etter et “årsak-virkning” forhold. Det vil si at noe er årsaken til noe annet. I denne sammenheng at et tiltak er årsaken til at et resultatmål oppnås. Disse årsak-virkningforholdene i den valgte strategien, må så operasjonaliseres til målbare resultatmål for alle enheter, prosesser, oppgaver og individer i organisasjoner. Disse resultatmålene samles så i et målkort, også kalt ScoreCard, som konstant overvåkes av lederen for å avdekke vesentlige avvik som må korrigeres før avviket får utviklet seg til et alvorlig problem.

Siden enhver virksomhet har flere tusen forretningsprosesser (store og små), er det verken er interessant og hensiktsmessig å konstant gjennomføre prosess- og resultatmålinger av absolutt alle forretningsprosessene. Vi må derfor plukke ut de viktigste kritiske suksessfaktorer (prosessene), også kalt Kritiske prosess indikatorer eller bare  KPI, og lage KPI-mål for disse KPI-prosessene. Disse KPI-prosessene skal være et uttrykk for virksomhetens kostnads- og inntekts drivere.

Systemanalytisk verdiledelse benytter balansert målstyring som prosessmålingverktøy for alle kjerne- og støtte prosesser, alle verdiaktiviteter og resultatene til alle enkeltindivider, grupper, avdelinger og divisjoner i virksomheten, for så å legge alle disse dataene inn i virksomhetens business intelligence system for å gjøre det enkelt å finne og analysere avvikmålingene senere og dele dem med andre.

Les mer: Hva er balansert målstyring?

bsc-arbeidsmodell

Les mer: Hvordan benytte balansert målstyring i praksis?

Arbeidet med å utviklet et system for balansert målstyring bør starte med en grundig situasjonsanalyseav alle forhold i markedssystemet som kan tenke seg å påvirke virksomhetens kurs og eksistens i fremtiden. for å prøve å avdekke sterke- og svake sider internt i virksomheten, samt hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet og omgivelsene forøvrig. Resultatene bør samles i en SWOT-analyse for å raskt gi et oversiktsbilde av situasjonen og utfordringene.

Når situasjonsanalysen er på plass kan du gå videre å begynne å tenke på hvilke resultatmål virksomheten bør sette seg og hvilke strategier som bør følges for å oppnå disse målene. Siden det er umulig å sette seg konkrete mål, uten at man vet hvordan man skal gå frem for å nå dem, bør resultatmålene samles i et målkort som bygger på et strategikart.

Du leser nå artikkelserien: Styring og kontroll

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Målstyring (MBO = Managment By Objectives)System for balansert målstyring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Styringshjulet og styringsoppgaver
 • Styringssystem
 • Betingelsesteori (hva påvirker valg av styringssystem)
 • Styrings- og kontrollnivåer
 • Styringsformer
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Mål- og resultatstyring
 • Visjon som styringsverktøy
 • Verdibasert ledelse
 • Bedriftskultur og verdigrunnlag som styringsverktøy
 • Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy
 • Regelstyring
 • Strukturstyring
 • Planstyring
 • Regelmessige situasjonsanalyser
 • Business Inteligence som styringsverktøy
 • Tradisjonelle avviksanalyser
 • Budsjettkontroll som styringsverktøy
 • Økonomistyring
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Balansert målstyring som styringsverktøy
 • System for balansert målstyring
 • Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy
 • Språk
 • Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy
 • Lederen som rollemodell
 • Møte og forhandling
 • Prosesstyring
 • HMS og intern kontroll som styringssystem
 • Kriseledelse
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.