Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 26 artikler om Sekundærdata

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

social-mediaDen virkelige store informasjonskilden finner du på Internett.

Start informasjonsøket til det du ønsker å belyse ved å søke etter dokumenter som ligger på Internett. Dette gjør at du raskt får oversikt over store informasjonsmengder gratis.

Søkemotorer

Start søket ved de store søkemotorene på Internett. De største søkeverktøyene er:

 • Google
 • Yahoo
 • Bing

Jeg finner personlig mesteparten av det jeg trenger av informasjon i en eksplorende fase gjennom å “spørre Google”. Det vil si gjennom å søke etter ulike nøkkelord i problemstillingen min i Google.com. Husk å søk på både norsk og engelsk, da det er langt flere engelske sider enn norske ute på Internett.

Søkeord og avgrensninger

Nøkkelen for å finne interessant sekundærmateriale er primært knyttet til hvor flinke du er til å finne de rette søkeordene og til å finne relevante måter å avgrense søket på. Kombinasjonen er viktig og her er det mange som strever. Men har man gjort en grundig vurdering av kriteriene som vi har listet opp ovenfor, vil dette være til stor hjelp. Det finnes noen som er flinkere enn andre og også her finnes eksperter vi kan søke hjelp hos, som informasjonsagenter, databaseverter og portaler som har samlet og selger ulike rapporter på egne og andres vegne. Informasjonsmedarbeidere, arkivarer, bibliotekarer og spesielt fagbibliotekarer kan også være til god hjelp.

Leksikon

Dukker ikke Wikipedia opp i søkeresulatet i søkeresultatene bør du besøke dem. De er tross alt verdens største leksikon. Selv om informasjonen her ofte er mangelfull og ofte har feilkilder, gir dette deg et raskt oversiktbilde av mye faktainformasjon om nøkkelordet du søkte på. Søk ikke bare i den norske utgaven av Wikipedia. Den engelske versjonen er langt bedre enn den norske og gir normalt lagt mer nyansert informasjon om temaet enn den norske utgaven av leksikonet.

Glem heller ikke Store Norsk Leksikon etter at du har sjekket med Wikipedia.

Offentlig forvaltning

Avhengig av hva som er problemstillingen, lønner det seg å sjekke nettstedene til offentlig forvaltning for å få et overblikk over hva forvaltningen skriver om nøkkelordene i problemstillingen din. Her finnes det etter hvert et hav av informasjonskilder. Hvilke du bør benytte er selvfølgelig avhengig av informasjonsbehovet og problemstillingen, men noen nyttige kilder er altinn.no, lovdata.no, nav.no, skatteetaten.no, norge.no, regjeringen.no, bbreg.no og ssb.no. I tillegg har alle kommunene i Norge egne nettsider med mye nyttig informasjon om kommunale forhold. Alle disse informasjonskildene bør inngå i enhver situasjonsanalyse av en virksomhets arbeidsbetingelser, men de er også nyttige i mange andre sammenheng også.

Media

Alle aviser, fjernsynstasjoner, magasiner o.l. har egne nettsider som fungerer som støttemedium til deres primærmedium. Her finner du normalt mye tilleggsinformasjon som er utelatt fra hovedinnslaget deres. Sjekk alltid disse kildene, selvfølgelig litt avhengig av problemstillingen og informasjonsbehovet.

Ofte kan dette være en av de beste informasjonskildene, da forskere og teoretikere alltid forsøker å skape publisitet rundt sine forskningsrapporter og faglitteratur ved å få presseomtale gjennom etablerte media kanaler. Sjekk alltid disse, og da ikke bare de norske kildene.

Frivillige organisasjoner

Bare i Norge finnes det tusenvis av frivillige organisasjoner som er etablert for å kjempe for bestemte saker. Disse interesse organisasjonene holder seg oppdatert omkring hva som skjer rundt deres hjertesaker og de publiserer deres synspunkter på disse sakene konstant på deres egne nettsider. Sjekk derfor alltid opp hvilke frivillige interesseorganisasjoner som kan ha interesse av å påvirke din problemstilling og finn deres nettsider for å sjekke hva de skriver om temaet. Dette kan ofte spare deg for mye tid og arbeid.

Konkurrentene

Hva skriver konkurrentene omkring temaet som inngår i din problemstilling. Spesielt aktuelt er det å sjekke hva konkurrentene gjør og sier, hvis undersøkelsen gjelder å belyse forholdene til en virksomhet.

Sosiale medier

Skulle du fortsatt mangle informasjon kan du ty til de sosial mediene som finnes. Spør dine venner og forbindelser på Facebook og andre sosiale medier du bruker om råd og tips knyttet til din problemstilling. Kanskje har du ressurspersoner i ditt nettverk som du selv ikke vet er slike ressurspersoner før du spør dem om synspunkter. Sjekk også ut denne muligheten når du først er ute på Internett for å søke etter informasjon.

Du leser nå artikkelserien: Sekundærdata

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)Bøker som informasjonskilde >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Interne informasjonskilder
 • Eksterne informasjonskilder
 • Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser
 • Hvilken informasjon kan vi nyttiggjøre oss av?
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Internett som informasjonskilde
 • Bøker som informasjonskilde
 • Dagspressen i Norge
 • Fjernsyn som informasjonskilde
 • Radio som informasjonskilde
 • Sekundærdata fra forvaltningen
 • Informasjon fra statsforvaltningen
 • Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging
 • Kommunal forvaltning og -planlegging
 • Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene
 • Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase
 • Skrevne rettsregler/lover
 • Sedvanerett
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Juridisk teori
 • Andre informasjonskilder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.