Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 26 artikler om Opplæring

For å unngå at viktige ting ikke blir glemt og sørge for at alle får en første arbeidsdag som oppfyller virksomheten standard, anbefales det at det utvikles en sjekkliste som viser hvilke forberedelser den nærmeste overordnede må gjøre før den nyansatte kommer. Sjekklisten bør utleveres til lederen som skal ta imot den nyansatte i god tid før den nyansatte kommer.

Under finner du et eksempel på en slik sjekkliste. Den er hentet fra Høyskolen i Østfold:

 FORBEREDELSER

ANSVAR.

NOTATER

Avtale om oppstart

 • Når og hvor vedkommende skal møte
 • Skattekort og bankkontonummer sendes høgskolen før oppstart
  
Gi informasjon om ny medarbeider til:

 • Kollegaer i avdeling
 • Resepsjon
 • Post
 • Verneombud
  
Oppfølgingsansvar/fadder

 • Gjøre avtale med hvem som skal ha et spesielt ansvar for oppfølging den første tiden (fadder)
  
Kontor

 • Klargjøre og rydde kontorplass.
 • Vurder om det er behov for eventuelle nyinnkjøp/utbytting av inventar.
 • Bestille og montere skilt på kontordør
  

PC / e-post / brukertilganger

 • Når arbeidsavtalen er mottatt registreres bruker i SAP. Data overføres automatisk til IT som sørger for brukertilgang, e-postadresse samt tilgang til nøkkelkort
 • Vurder behov for ny PC eller oppgradering av eksisterende
 • Tilgang til fagsystem / administrative system: 
  Gi beskjed til aktuelle systemansvarlige om ny bruker
 • E-post: Gi beskjed til IT-drift om hvilke distribusjonslister skal den nyansatte inn på
  

Telefon

 • Sørge for telefontilknytning samt sørge for at telefonnummer kommer på telefonoversikter.
  
Posthylle

 • Posthylle klargjøres og merkes med navn
  
Velkomsthilsen

 • Bestille blomst og skrive en velkomsthilsen som plasseres på kontorplassen

Kilder:

 • https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/personalhandbok/ny-ved-hio/dine-forste-dager-ved-hio/mottak-av-nyansatte/sjekkl_-for-oppstart
Du leser nå artikkelserien: Opplæring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Guide for første arbeidsdagFadder for nyansatte >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opplæring av medarbeidere
 • Ressursplanlegging
 • Opplæringsplanlegging
 • Handlingskompetanse
 • Opplæringsbudsjett
 • Behov- og prestasjonskartlegging 
 • Opplæringskapasitet
 • Onboarding
 • Opplæringsplan
 • Opplæringsprogram
 • Guide for første arbeidsdag
 • Sjekkliste for “Forberedelser før oppstart”
 • Fadder for nyansatte
 • Oppfølgingssamtaler under opplæringen
 • Aktiv (praktisk) og passiv (teori) opplæring
 • Kanonisk praksis / Ikke-kanonisk praksis
 • Opplæring og organizatonal commitment
 • Opplæring og mestringtro
 • Mental trening
 • Mentale ferdigheter
 • Coaching
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • E-læring (elektronisk læring)
 • Nettsted som opplæringssenter
 • Kontroll og evaluering av opplæringen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.