Kategori: Holistisk Systemledelse

bigdata

Forretningsgrunnlag

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Forretningsplan

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 14 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 17 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

En angivelse av virksomhetens forretningside, visjon, omdømme, forretningsmodell og verdigrunnlag. Grunnlaget for den strategiske kjernen

Les mer
rbk-verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Denne artikkelen er del 18 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 4 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 11 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 5 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 8 av 23 artikler i om Forretningsplan

Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her

Les mer
styring

Styring og kontroll av virksomheten

Denne artikkelen er del 9 av 9 artikler i om Driftsfasen til selskapet

Denne artikkelen er del 3 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 1 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Les mer
virtuell

Forretningside

Denne artikkelen er del 6 av 23 artikler i om Forretningsplan

Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 3 av 12 artikler i om Innovasjonens suksessfaktorer

Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den, samtidig som den angir hvorfor kundene skal velge akkurat denne bedriften som leverandør.

Les mer
Strategi-E

Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 19 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 11 av 23 artikler i om Forretningsplan

Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode

Les mer