Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 16 av 25 artikler om Sosiale medier

Sosiale medier og markedsføring

Markedsføring gjennom sosiale medier er:

all form for direkte eller indirekte markedsføring som blir brukt til å bygge bevissthet, gjenkjenning, fremkalling og handling ovenfor en merkevare, bedrifter, produkter eller personer (Mohammadian og Mohammadreza 2012).

Sosial markedsføring defineres som:

“systematisk bruk av markedsføringsprinsipper og andre teknikker i sosiale medier for å oppnå bestemte atferdsmål til det beste for enkeltpersoner og virksomheten.”

På samme måte som i kommersiell markedsføring, er sosial markedsføring en miks av vitenskap, praktiske kunnskaper og refleksjoner som kontinuerlig fokuserer på å gjøre markedsprogrammene mer effektive.

Sosial markedsføring

Sosial markedsføring forveksles ofte med sosial reklame, markedsføring i sosiale medier og markedsføring i sosiale nettverk. Sosial markedsføring forsøker å gjøre noe mer enn bare å informere, gi større kunnskaper og forståelse eller prøve å påvirke folks holdninger eller overbevisninger. Alle disse målene er viktige, men sosiale markedsføring er først og fremst utformet for å påvirke atferden hos enkeltpersoner og samfunn til fordel for virksomheten.

Hva kan vi bruke sosial markedsføring til?

Markedsførere kan bruke sosiale medier til markedsføring, salg, merkevarebygging, holdningendringer, menneskelig taktikk og kundeservice gjennom å kryss-promotere meldinger og budskap i supplement og kombinasjon med andre tradisjonelle medier (Kwon og Sung 2011).

Demokratisert markedskommunikasjon

Sosiale medier har bidratt til en forandring i markedskommunikasjonen ved at de sosiale mediene legger opp til en reell toveiskommunikasjon (dialog) mellom virksomheten og kundene til virksomheten. Dette har gjort demokratisert markedskommunikasjonen til enhver virksomhet idag.

I de sosiale mediene skjer kommunikasjon om produkter og leverandørene uavhengig av virksomhetens tillatelse. Her er det opp til den enkelte virksomhet selv å avgjøre om de vil delta i denne kommunikasjonen eller ignorere den. Det er ikke lenger slik at bedriftene snakker til sine kunder. De snakker nå med dem.

Forbrukerne er ikke lenger passive mottakere, fordi de kan være med på å endre hvordan markedsførere deltar og opptrer i påvirkende aktiviteter, ved at de har tilgang til å koble, dele og samarbeide (Brown og Elieen 2010).

Word-of-mouth

Sosiale medier åpner for nye muligheter og utfordringer for vareprat. Den ubetalte formen for påvirkning Word-of-mouth, vareprat, omhandler muntlig eller skriftlig anbefaling fra en fornøyd kunde til potensielle kunder av en vare eller tjeneste (Business Dictionary). Dette anses å være en av de mest effektive formene for påvirkning. At en person frivillig ønsker å snakke om en vare eller tjeneste fører ofte med seg en høy grad av troverdighet og innflytelse for mottaker, nettopp fordi det ikke skjer så ofte (Keller og Fay 2012) og fordi avsender ikke har noen kommersielle interesser med det som blir sagt (Wien 2012).

Sosiale medier har gjort vareprat til en stadig viktigere metode for markedsføring. Forbrukerne har nå mulighet til å spre informasjon til et enormt antall mennesker. Det må derfor planlegges hvordan man skal få fornøyde kunder til å skryte av sin bedrift (Wien 2012). Keller og Fey (2012) mener man bør lage en menneskestrategi som går ut på å spørre seg selv om hvilke historier det er mer sannsynlig at kundene kjenner seg igjen i, og ønsker å dele om ditt merke. Word of mouth kan også ha negativ effekt, da det ikke er alt man ønsker skal bli delt. En fornøyde kunder forteller om sine positive opplevelser gjennomsnittlig til én annen person,mens en misfornøyd kunde forteller om sine negative opplevelser til hele syv andre personer. 

Relasjonsbygging

Sosiale medier åpner for nye muligheter hos bedrifter for relasjonsbygging mot kunder, da de kanalene i stor grad har interaktivitet som hovedfokus. Relasjonsbygging innen markedsføring, ofte kalt CRM – Customer Relationship Management, er en betegnelse på utvikling og vedlikehold av kunderelasjoner (Store Norske Leksikon).

Begrepet kan ses på som et tiltak av gjensidig verdi satt i verk mellom personer for å etablere, fastholde og utvikle positive holdninger til et produkt, et merke, en organisasjon eller dens representanter for å utvikle lojalitet.

Dagens globaliserte markedsøkonomi har blant annet ført til at avstanden mellom leverandør og kunder har økt betraktelig, og samtidig bidrar til skjerpet konkurranse til at kundene stadig blir mer kresne og bevisste (Store Norske Leksikon).!

Dette utgjør en utfordring for bedrifter som er avhengige av trygge og varige relasjoner til kunder, blant annet fordi personlig service og kundepleie er kostbart (Store Norske Leksikon). Hensikten med relasjonsbygging er å øke kundeverdien, det vil si summen av nåverdiene avalle levetidsverdier for alle kunder av bedriften (Kotler 2005). En godt etablert relasjon mellom kunde og virksomhet kan blant annet føre til tilfredse og lojale kunder.

Kilder:

 • Mohammadian & Mohammadreza. 2012. ”Identify the Success Factors of Social Media (Marketing Perspective)”. International Business Management, 4(2): 58-66. Business Source Complete (85127192).
 • Keller, Ed og Brad Fay. 2012. ” Word-of-mouth Advocacy.” A new key to advertising effectiveness. 52(4):459-464. Business Source Complete (84295240).
 • Kotler, Philip. 2005. Markedsføringsledelse. 3.utg. Oslo: Gyldendal
 • Kwon, Eun Sook og Yongjun Sung. 2011. ”Follow me! Global marketers’ twitter use”. Journal of Interactive Advertising, 12(1): 4-16. Business Source Complete (70258621).
 • Kaplan, Andreas M. and Michael Haenlein. 2010. The Early Bird Catches the News: Nine Things You Should Know About Micro-Blogging”. Business Horizons, 54 (2). 105-13. Business Source Complete (57859544)
 • Wien, Anders Hauge. 2012. ”Merkeambassadører – Ditt sikreste kort i sosiale medier” Universitetet i Tromsø. http://hdl.handle.net/10037/5050
Du leser nå artikkelserien: Sosiale medier

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << NettverksverdiSosial Media Managment teamet (SMM-teamet) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Sosiale medier
 • Bør virksomheten ha en sosial profil?
 • Drivkraften bak sosiale medier
 • Electronic Word of Mouth (eWOM)
 • Blogg
 • Microblogg
 • Forum
 • Podcast
 • Sosiale nettverk
 • Innholdsmarkedsføring
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Nettverksverdi
 • Sosial markedsføring
 • Sosial Media Managment teamet (SMM-teamet)
 • Reglement for bruken av sosiale medier
 • Viral markedsføring
 • Dilemmaer i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Sosiale medier har 5 formål for en virksomhet
 • Gode strategiråd for bruk av sosiale medier
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.