Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Mens Maslow`s behovspyramide hevder at alle mennesker har 5 grunnleggende behov som motiverer oss til ulike former for atferd for å få dem dekt, mener motivasjonforskeren Hein at disse behovene er avhengig av vedkommendes personlighet. Med dette mener hun at folk med samme personlighet motiveres av de samme faktorene. Faktorer som må kartlegges og tilfredsstilles for å motivere dem til økt arbeidsinnsats.

Hennes motivasjonsteori om hvordan vi kan motivere høyspesialiserte medarbeidere deler befolkningen opp i fire motivasjonsprofiler, én for hver av de fire ulike personlighetstypene for høyspesialiserte medarbeidere. Heins (2009) motivasjonsteori tar utgangspunkt i at motivasjon er individuelt betinget, men at det finnes fellestrekk som gjør at ansatte med samme personlighetstype motiveres av de samme faktorene.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg