Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er endringskapasitet?

Med endringskapasitet menes:

Bedriftens evne (kapasitet) til å endre seg kontinuerlig uten massiv endringsmotstand mot endringsmålet

Begrepet kan også defineres som (Meyer og Stensaker, 2006:218): «evnen organisasjonen har til å implementere endring uten at det går utover den daglige driften eller senere endringsprosesser». Begrepet viser dermed til evnen organisasjoner har til å gjennomføre endringer, uten at endringsprosessen går utover det daglige arbeidet. Det vil si virksomhetens evne til å gjennomføre endringsprosesser på en effektiv måte, uten massiv endringsmotstand, mot endringsmålet som er satt opp og uten at dette går ut over de forventede resultatene som organisasjonen samtidig må produsere.


Hva avgjør endringskapasitet?

Definisjonen over forteller også hva som avgjør endringskapasiteten, nemlig endringsmotstanden eller mangelen av den. Tar vi utgangspunkt i endringsvekten som er illustrert under avgjøres endringskapasiteten av differansen mellom drivkreftene og motkreftene i endringsprosessen.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss