Kategori: Forretningsplan

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

skrive

Lanseringsstrategi

Denne artikkelen er del 20 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 49 av 50 artikler i om Innovasjonsledelse

Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler i om Innovasjonsmodell

Dreier forretningsplanen seg om forretningsstrategien til et nytt forretningskonsept eller en ny virksomhet, kreves det samtidig at forretningsstrategien angir en lansering strategi som forteller hvordan konseptet/virksomheten skal lanseres i markedet.

Les mer
strategi

Implementeringstrategi og implementeringsprogram

Denne artikkelen er del 30 av 31 artikler i om Beslutningsprosess

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 46 av 54 artikler i om Prosjektledelse

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Les mer
Møte på kontor

Innledning (presentasjon av forretningsplanen)

Denne artikkelen er del 21 av 23 artikler i om Forretningsplan

Før innholdsfortegnelsen plasseres en introduksjonsside som forteller hva som er formålet med denne forretningsplanen. Etter innholdsfortegnelsen plasseres et sammendrag av forretningsplanen. Mange velger å kalle denne delen for ” Styrets beretning ”, da det som regel er styreformannen som signerer forretningsplanen etter at den er styregodkjent.

Les mer
verdikjedesystemet

Prosessplan

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Forretningsplan

Noe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benyttes? Hvilke prosesser vil bli benyttet? Hvor stor arbeidsstokk trenges og hvilke typer? Hvilke leverandør og salgsapparat benyttes?

Les mer
implementeringstrategi

Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 8 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 1 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Research fasen

Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Les mer
rbk-verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Denne artikkelen er del 18 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 4 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 11 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 5 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 8 av 23 artikler i om Forretningsplan

Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her

Les mer
virtuell

Forretningside

Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 6 av 23 artikler i om Forretningsplan

Denne artikkelen er del 3 av 12 artikler i om Innovasjonens suksessfaktorer

Forretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den, samtidig som den angir hvorfor kundene skal velge akkurat denne bedriften som leverandør.

Les mer
Strategi-E

Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 19 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 11 av 23 artikler i om Forretningsplan

Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode

Les mer