Domene og webhotell fra OnNet.no

På bakgrunn av all den forskning som er gjort omkring hva som avgjør om en innovasjon blir en suksess eller ikke har Sander laget følgende modell som viser hvilke ni forhold som er de viktigste suksesskriteriene.

Tegnforklaring:

  • I = Forretningside
  • F = Forretningsmodell
  • M = Marked
  • K = Kapital
  • K = Kunnskap
  • T = Teknologi

De seks kriteriene som finnes inni trekanten er de viktigste suksesskriteriene for om en innovasjon og/eller nyetablering blir en suksess eller ikke. De tre forholdene rundt trekanten er rammebetingelser som påvirker alle de seks kriteriene inne i trekanten og er avgjørende for resultatet som oppnås.

Alle forholdene påvirker og er avhengig av hverandre, og det er ikke bare innholdet til hver av de ni suksesskriteriene som avgjør resultatet. Vel så viktig er selve koblingen mellom dem. Skal en innovasjon- og entreprenørprosess lykkes må alle ni forholdene og koblingene mellom dem være på plass. Mangler en av forholdene eller koblingene er innovasjonen og nyetableringen dømt til å mislykkes, er modellens hovedbudskap. 

La oss se litt nærmere på disse ni sukessfaktorene eller -kriteriene om du vil.

Forretningside (I) og forretningsmodell (F)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.