Domene og webhotell fra OnNet.no

Symboler er ytre tegn som brukes som praktiske hjelpemidler i kommunikasjonen mellom mennesker for å dele og formidle abstrakte tanker og forestillinger. Symboler er f.eks. mye brukt i kunst, religion, litteratur, vitenskap, militæret og merkevarebygging.

Hva er et symbol?

Et symbol er:

noe som representerer noe mer enn seg selv og som viser dette på en konkret måte i form av et ytre tegn.

Det kan for eksempel være en person, en gjenstand, et tegn eller en handling. Kjennetegnene ved et symbol er som det går frem av definisjonen:

  • Et ytre tegn som er lett å identifisere
  • Et tegn som har en dypere mening (jf. “et bilde kan si mer enn 1000 ord”)

Ordet symbol kommer fra det latinske ordet symbolum, som betyr «symbol» eller «trosbekjennelse», et ord som kommer fra det greske ordet symbolon som betyr “et kjennetegn”. Opprinnelig betegnet symbolon et kontrollmerke eller igjenkjenningstegn som var laget ved at et stykke tre eller bein ble brukket i to deler for å danne et par som kunne passe sammen ved kontroll (Wikipedia).

Læren om symboler kalles semiotikk og bruken av symboler kalles symbolikk. Symbolsk betyr «i overført betydning» eller «billedlig» (Wikipedia). 

Noen eksempler på symboler er disse tegnene:

 

  • Hjertet brukes ofte som et symbol på kjærlighet.
 

  • I kristendommen er duen et symbol for Den hellige ånd.

  • Duen kan også være et symbol på fred.

  • To fingre formet som en V brukes som et tegn på seier (victory)
  • Dette trafikkskiltet inneholder to symboler. Trekantformen sier at dette er et fareskilt, mens innholdet varsler om fare for ras av stein, jord, snø e.l., og at rasmaterialer kan ligge på kjørebanen. 

Andre kjente symboler er nasjonalflaggene til de ulike nasjonene, militærets striper og stjerner som symboliserer offiserens rang, samt alle matematiske- og kjemiske symboler som brukes innen vitenskapen.

Hva betyr og hvordan tolke et symbol?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.