Domene og webhotell fra OnNet.no

Forutsetninger

For at virksomheten skal kunne ta i bruk verdibasert ledelse kreves det

  1. At virksomheten har et klart definert og akseptert formål, uttrykk gjennom en misjon
  2. Organisasjonen må, gjennom de ansatte, ha god egenverd

Ikke start arbeide med å ta i bruk verdibasert ledelse før du har forsikret om at virksomhetens organisasjon oppfyller disse to forutsetningene.

Forretningsplan

Misjon, også kalt forretningsmodell, er en angivelse av hvordan virksomheten har tenkt å tjene penger på sin forretningside, mens forretningsideen er en angivelse av hvilke kundeverdier virksomheten skal skape for sine kunder.

Sentralt i formålsdefinisjonen står målsetningene som skal nås og strategien som forteller hvordan målene skal nås. Til sammen utgjør disse forholdene kjernen i forretningsplanen  som verdibasert ledelse tar utgangspunkt i. Uten at vi vet dette på forhånd har den verdibaserte ledelsen ingen verdi, da virksomheten mangler en kurs (mål) mot en destinasjon (visjon) og et kart (strategi) som viser veien til destinasjonen (målet).

Egenverd

At organisasjonen gjennom de ansatte har et godt egenverd, eller selvbilde om du vil, er en annen forutsetning for å kunne iverksette verdibasert ledelse.

Mangler organisasjonen som helhet selvtillit og troen på seg selv, kan de ikke bruke virksomhetens innebygde verdier og normer som styringsverktøy og motiviasjonskilder  til økt innsats mot ønskde mål.

Sett opp en verdipyramide

Start ved å sette opp en verdipyramide for virksomheten. En pyramide som viser hvilke verdier som skal skapes og for hvem disse verdiene skal skapes for.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.