Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 29 artikler om Lønns- og belønningssystem

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Karrieremuligheter innenfor organisasjonen er en av viktigste motivasjonsdriverne i de fleste selskaper. Forskning viser at karrieremuligheter innenfor organisasjonen fremmer medarbeiderens følelse av at organisasjonen bryr seg om deres ve og vel, og at den bryr seg om deres velvære. På fagspråket kalles dette for organisatorisk støtte.

Forskningen til Rhoades og Eisenberger (2002) viser at organisatorisk støtte er positivt relatert til:

 • Arbeidsprestasjoner
 • Ekstrarolleatferd

Men også negativt relatert til:

 • Turnover
 • Turnover intensjon
 • Jobbelastninger

Vi kan styrke graden av opplevd organisatorisk støtte gjennom:

 1. Ulike rettferdighetsopplevelser
 2. Opplevd lederstøtte
 3. Autonomi
 4. Jobbsikkerhet
 5. Forfremmelser
 6. Lønnsnivå

Prososial motivasjon

Gjennom å bli tilbudt karrieremuligheter kan man også aktivere en grad av opplevd prososial motivasjon. Prososial motivasjon defineres som at man har en følelse av en forpliktelse til å gjengjelde god behandling. Forskning fra Adam Grant,2008 viser at det er en sterk sammenheng mellom prososial motivasjon sammen med indre motivasjon og arbeidsprestasjon,

Du leser nå artikkelserien: Lønns- og belønningssystem

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale incitamenterKonkurranser som motivasjonskilde >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Belønning og belønningssystem
 • Principal–agent-teori
 • Incentiv og incitamenter
 • Tvang og negative tilbakemeldinger som incitament
 • Normative incitamenter (internaliserte- og sosiale incitamenter)
 • Inherente incitamenter
 • Sosiale incitamenter
 • Karrieremuligheter innenfor selskapet
 • Konkurranser som motivasjonskilde
 • Materielle incitamenter
 • Naturalytelser
 • Lønn og lønnsystemer
 • Belønningssystemets formål
 • Grunnprinsipper for belønning
 • Ordinær lønn/grunnlønn
 • Tidslønn (Timeslønn, månedslønn og årslønn)
 • Resultatbasert belønning
 • Akkordlønn
 • Provisjonslønn
 • Bonus og bonuslønn
 • Prestasjonsbasert belønning
 • Målekriterier for prestasjons- og resultatmålinger
 • Tariffavtale, tariffoppgjør og lønnsoppgjør
 • Ferie og feriepenger
 • Sykdom, sykepenger og permisjon
 • Arbeidsgiveravgift
 • Beregning av sosiale kostnader
 • Skatt og skattetrekk
 • Forskuddstrekk, påleggstrekk og utleggstrekk
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.