Domene og webhotell fra OnNet.no

 

Skatt

Realisert gevinst er skattepliktig inntekt

Gevinsten du oppnår når du selger (realiserer) en aksje er skattepliktig inntekt i følge Skattelovens § 10-31. Gevinsten er forskjellen mellom din:

  • Inngangsverdi – prisen du betalte for aksjen når du kjøpte den, inkludert alle gebyrer. Dette kalles også kostpris.
  • Utgangsverdi – prisen du får når du selger aksjen, fratrukket alle gebyrer.

Ubenyttet skjerming kan føres til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt. Fradraget kan ikke være større enn gevinsten ved realisasjon av aksjen.

Fratrekk for tap

På samme måte som du må betale skatt av din realiserte gevinst får du fratrekk fra eventuelle tap du måtte ha på aksjen. 

Aksjonærmodellen

Modellen vi bruker for å beregne skatt av gevinst og utbytte på aksjer kaller vi for aksjonærmodellen.

Aksjeinntekter regnes som alminnelig inntekt og skattlegges med en sats på 22 %. For personlig aksjonærer kommer en oppjusteringsfaktor på 1,44 i tillegg. Den effektive skattesatsen på gevinst og fradrag på tap av aksjer er derfor 31,68 %.

Eksempel på beregning av skattepliktig inntekt:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.