Domene og webhotell fra OnNet.no

Strategiteori er bare 1 av 4 teorigrupper vi kan benytte oss av for å forklare styrets sammensetning og funksjon.

Hva er strategiteori?

I motsetning til de andre tre gruppene, går strategiteoriene ut på å se hvordan styret som et team kan bidra til å skape verdier. Strategiteoriene legger større vekt enn de andre teoriene på samspill med omverdenen; markeder, interessenter og samfunnet, og samspill innad i organisasjonen.

Blant strategiteoriene er det ressursavhengighetsteorien (RDT) som dominerer. I denne teorien, i tillegg til ressursbasert teori (RBV), fungerer styret som en ressurs, både eksternt (RDT) og internt (RBV), for hele organisasjonen. Både transaksjonskostnadsteorien og teamproduksjonsteori, som er en fortsettelse av eiendomsrettsteorien, hører innunder strategiteoriene (Huse, 2007).

I strategistyrer utnyttes styremedlemmenes kompetanse og integritet, og styret balanserer kontroll og service, distanse og nærhet, uavhengighet og avhengighet (Huse 2007).

Ressursavhengighetsteorien

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss