Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For at konflikter skal bli en naturlig del av hverdagen til den enkelte, hvor konfliktene bidrar til organisatorisk og personlig vekst og utvikling trenger alle bedrifter å utvikle et konflikthåndtering system som alle kjenner til, aksepterer og benytter seg av når latente konflikter oppstår i hverdagen.

Hva er et konflikthåndtering system?

Dette konflikthåndtering systemet er et formelt system som angir hvordan konflikten skal håndteres. Siden det finnes mange ulike konfliktformer og konflikttyper er det umulig å utvikle et felles konflikthåndtering system som skal håndtere og løse alle tenkelige konflikter. Vi må differensiere mellom:

  • Personlige og organisatoriske konflikter
  • Vertikale og horisontale konflikter
  • Persepsjon konflikter, sakskonflikter, interessekonflikter, verdikonflikter og strukturkonflikter.

Siden det finnes mange ulike saks- og interessekonflikter må konflikthåndtering systemet også skille mellom de konfliktsituasjonene som faller utenfor malen for saks- og interessekonflikter, f.eks. behandling av lønnskonflikter.

Fordelen med et konflikthåndtering system

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss