Domene og webhotell fra OnNet.no

For at konflikter skal bli en naturlig del av hverdagen til den enkelte, hvor konfliktene bidrar til organisatorisk og personlig vekst og utvikling trenger alle bedrifter å utvikle et konflikthåndtering system som alle kjenner til, aksepterer og benytter seg av når latente konflikter oppstår i hverdagen.

Hva er et konflikthåndtering system?

Dette konflikthåndtering systemet er et formelt system som angir hvordan konflikten skal håndteres. Siden det finnes mange ulike konfliktformer og konflikttyper er det umulig å utvikle et felles konflikthåndtering system som skal håndtere og løse alle tenkelige konflikter. Vi må differensiere mellom:

  • Personlige og organisatoriske konflikter
  • Vertikale og horisontale konflikter
  • Persepsjon konflikter, sakskonflikter, interessekonflikter, verdikonflikter og strukturkonflikter.

Siden det finnes mange ulike saks- og interessekonflikter må konflikthåndtering systemet også skille mellom de konfliktsituasjonene som faller utenfor malen for saks- og interessekonflikter, f.eks. behandling av lønnskonflikter.

Fordelen med et konflikthåndtering system

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.