Problemstilling

Oppbygningen av problemstillingen

Siden de fleste problemstillinger er for generelle til at de lar seg forske på, må de operasjonaliseres. Det vil si gjøres om til studer bare problemstillinger. De aller fleste forskningsprosjekt deler i dag problemstillingen sin opp i tre ulike dimensjoner;

  1. hovedproblem (bakgrunnen for undersøkelsen)
  2. beslutningsproblem (formålet med undersøkelsen)
  3. undersøkelseproblem (forskningspørsmålet)

De ulike dimensjonene henger nøye sammen, og skal være logisk oppbygd. Man starter med å definere hovedproblemet, før man så operasjonaliserer dette problemet i et beslutnings- og undersøkelsesproblem.

Selv om man starter på toppen av pyramiden, ved å definere hovedproblemet før beslutnings- og undersøkelsesproblem, løses problemene i omvendt rekkefølge. Undersøkelsesproblemet skal løses beslutningsproblemet, som igjen skal løse hovedproblemet.

Hovedproblem

Hovedproblemet angir bakgrunn, temavalg og det generelle problemet. F.eks. Hvorfor taper bedriften stadig markedsandeler i Norge ? Hvorfor øker sykefraværet i offentlig sektor ?

Undersøkelsen hovedproblem skal med andre ord gi svar på hvorfor man ønsker å gjennomføre undersøkelsen.

Temavalg

Undersøkelsens temavalg skal gi svar på hvilke problemområde(r) undersøkelsen skal ta for seg. Eksempler på problemfelt er; “ungdomskriminalitet”, “sykefravær i bedrifter”, “arbeidsløshet”, “redusert lønnsomhet”, “nedgang i markedsandel”, “Mindre lojale kunder” o.l.

Bakgrunn

Like viktig som selve problemstillingen er hvordan man har kommet dit. Hva bygger problemet på? Hva er problemets forhistorie, hvilke forutsetninger og premisser ligger til grunn for problemstillingen ?

Siden det som fremtrer som selvsagt for forskeren, ikke nødvendigvis trenger å være like selvsagt for leseren av forskningsrapporten, er det nødvendig å ta med en bagrunnsbeskrivelse. Det gjør det mulig for leseren å plassere forskningsarbeidet i rett sammenheng. Bakgrunnsbeskrivelsen skaper klarhet i referanserammene, og gjør det kjent for leseren hvilke forutsetninger prosjektet bygger på.

Beslutningsproblem

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.