Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er Stacy Adams likeverdsteori?

Stacy Adams likeverdsteori (1963) er en teori innen arbeids- og organisasjonspsykologi (sosial motivasjonsteori) som fokuserer på hvordan rettferdighet og urettferdighet påvirker ansattes motivasjon og tilfredshet på arbeidsplassen. Teorien har fått mye oppmerksomhet i arbeidslivet etter årtusenskifte, da likeverd eller mangel på likeverd har en motiverende eller demotiverende effekt på den enkelte medarbeider. 

Budskapet til likeverdsteori er at en medarbeider blir motivert hvis de oppfatter at organisasjonen preges av likeverd og rettferdighet i alle ledd og nivåer av organisasjonen.

Likeverdsteorien hevder at folks innsatsnivå vil bli bestemt av hvorvidt vedkommende føler rettferdighet mellom egen innsats og avlønning, sett i sammenheng med hvilken avlønning andre får for å utføre samme oppgave. Det viktigste er altså ikke hva en selv får, men hvor mye man får i forhold til andre med tilsvarende kompetanse og oppgaver.

Hovedprinsipper i likeverdsteori

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss