Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 12 av 44 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

Utgangspunktet for planleggingen av din epostmarkedsføring er virksomhetens øvrige planer. Spesielt er virksomhetens markeds- og kommunikasjonplan av stor interesse, da målet med de fleste e-postmarkedsføringprogram er å bidra til at virksomheten når ett definert markedsmål og løser prioriterte kommunikasjonsoppgaver med høyest mulig ROI (Return Of Investment).

Situasjonsanalyse

Start med å gjennomføre en situasjonsanalyse hvor du kartlegger dine arbeidsbetingelser gjennom en skriverbordundersøkelse som bygger på et eksplorerende design. Dette vil gi deg en situasjonsanalyse som viser hvilke sterke og svake sider du har i forhold til dine konkurrenter, samt hvilke muligheter og trusler som finnes for din satsning på e-postmarkedsføring. 

Målet med situasjonsanalysen er:

 1. Å avdekke om det er et misforhold mellom ønsket og faktisk situasjon
 2. Avgjøre om avstanden er så stor at det er verdt å bruke tid og penger på å løse det
 3. Finne ut om problemet kan løses gjennom et e-marketingprogram

Er avstanden mellom ønsket og faktisk avstand ikke tilstrekkelig stort eller hvis avstanden ikke kan løses gjennom bruk av et e-postmarkedsføring, er det ikke noe vits å gå videre med planleggingen. Når du har full oversikt over virksomhetens situasjon vet hvor skoen trykker, samtidig som du vet hvilke muligheter og trusler som finnes for ditt e-postmarkedsføringprogram. Du kan nå gå videre og begynne på selve planen.


Temaet for nyhetsbrevet

Hvorfor sender du ut nyhetsbrevene eller e-postkampanjene? Hvilket behov hos mottakerne skal de dekke og hva slags innhold vil disse utsendelsene ha? Det er stor forskjell på å lage et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev og et kundeorientert nyhetsbrev. Start derfor planleggingen med å definere temaet for nyhetsbrevet.

Nivå for innsats

Hvor mye penger kan brukes på e-postmarkedsføring satsningen? Hvilke økonomiske rammebetingelser gjelder? Hva med kompetansen og tiden man har til rådighet? De tre største knapphetsfaktorene er: PENGER – TID – KOMPETANSE. Definer i planen for e-postmerkedsføringen hvilke rammen og nivå innsats med hensyn til penger, tid og kompetanse satsningen må holde seg innenfor.

Målgruppe:

En av de mest grunnleggende tommelfinger reglene innen e-postmarkedsføring er:

Sett deg et mål og velg hvem du ønsker å nå (målgruppe). Få deretter tak i deres e-postadresse, før du starter å sende dem skreddersydde budskap som du følger opp med nye skreddersydde budskap, avhengig av deres basiskunnkap og stadie i beslutningsprosessen (kjøpsprosessen)“”.

I denne delen av planen gjelder det å definere hvem som er målgruppen for nyhetsbrevene og/eller e-postkampanjene dine.

E-postlister

Nå som målgruppen er definert, gjelder det å legge en plan for hvordan du skal få tak i e-postadressene du trenger for å kunne sende ut nyhetsbrevene og kampanjene til målgruppen.

E-postadressene du skal sende ut, er selve grunnmuren i ethvert e-postmarkedsførings program. Uten en skikkelig e-postliste er det umulig å oppnå gode resultater gjennom utsendelse av nyhetsbrev og e-postkampanjer. Det er derfor viktig å legge en strategi for dette.

Minst like viktig er det at du samtidig legger en plan for hvordan du planlegger at denne listen skal vokse. 10% av befolkningen bytter e-postadresse årlig, og mange velger å melde seg av listene dine. Du trenger derfor kontinuerlig nye adresser til listene.

Til slutt trenger du en plan for hvordan du skal holde listene dine rene og oppdaterte. Alle bounce meldinger må fortløpende fjernes.

Målsetning:

Før du går videre i planleggingen trenger du å sette deg klare, definerte mål for e-postmarkedsføring satsningen. Disse bør være utledet fra markeds- og kommunikasjonmålene og bør bygge opp under disse målsetningene.

Uten klare mål er det umulig å vite hvor man ønsker å gå og umulig å vite om satsningen var en suksess eller ikke, da vi mangler et mål som referansegrunnlag å måle mot.

Innholdstrategi:

Med innholdstrategi menes en strategi som forteller hva nyhetsbrevene og e-post kampanje skal inneholde. Sentralt står valg av profil, utsendelse frekvenstidspunkt, budskaptyper og innholdsleverandører.

Uforming strategi

Nesten like viktig som innholdstrategien, er utforming strategien som forteller hvordan nyhetsbrevene visuelt skal se ut. Her gjelder de samme reglene som for all annen kommunikasjon.

Det viktigste i denne sammenheng er at nyhetsbrevene gis en utforming som bygger opp under bedriftens eksisterende visuelle/grafiske profil. Dette for å skape en gjenkjennelse effekt og sørge for at mottakerne danner seg et visuelt bilde av bedriften.

Teknologisk og administrativ strategi

Hvem skal lage og sende ut nyhetsbrevene? Hvilke tekniske løsninger skal velges?

Nå er det på tide å begynne å tenke på alt det tekniske og praktiske rundt din e-postmarkedsføringplan. Nå må du velge hvilket e-post markedsførings program du skal bruke, hvilken mailserver som skal sende ut e-postkampanjene og nyhetsbrevene, hvilke internett linjer som skal brukes, hvordan dette e-post markedsføringsprogrammet skal integreres med organisasjonens eksisterende datasystemer, hvem som skal lage e-postkampanjene/nyhetsbrevene o.s.v.

Kontroll og evaluering av e-postmarkedsføringsprogrammet

Hvordan skal du kontrollere at målene blir nådd? Og viktigere: Hvordan skal de ulike delene av planene evalueres og kontrolleres slik at vi kan lære mest mulig av våre feil og suksesser?

Hvordan skal du kontrollere at målene blir nådd? Og viktigere: Hvordan skal de ulike delene av planen evalueres? Når, hvordan og av hvem? Lag gode kontroll og evalueringsrutiner for ditt program, slik at du kan måle i hvilken grad dine mål blir nådd og hvilke du bør sette deg i fremtiden.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammetTema for nyhetsbrevet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Praktiske råd og tips for suksessfull epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?