Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Den mentale prosessen forbrukerne går igjennom før innovasjonen blir akseptert eller forkastet

Hvert år lanseres det i Norge en rekke nye produkter, prosesser og organisatoriske løsninger. Noen blir suksess, andre en fiasko. Noe som selvfølgelig kan skyldes mange forhold, men svært ofte er svaret manglende kjennskap til hvordan forbrukerne reagerer på nyheten.

Det er opp igjennom årene drevet mye forskning omkring hvordan et nytt produkt blir akseptert og hvilke generelle handlingsmønstre som går igjen ved innovasjoner. De mest sentrale forskerne på dette området har vært Everett W. Rogers og Floyd ShoemakerDe har utviklet en generell gyldig teori om innovasjon som kalles:

“The Diffusion-Adoption Process”.

Eller på norsk; diffusjon- og adopsjonsprosessen.

Adopsjon refererer til:

den mentale prosess enkeltindividet går igjennom før en ide aksepteres (adopsjon) eller forkastes.

Diffusjon dreier seg om:

Den tiden det tar for at en ny ide blir spredt til medlemmer av et sosialt lag (målgruppen).

Trinnene i adopsjonsprosessen

Forskningen til Rogers påpeker at det er bestemte trinn som normalt går igjen før en person godkjenner (adopterer) en innovasjon( nyhet). Denne prosessen kalles adopsjonsprosessen.

Trinnene i adopsjonsprosessen er:

TRINN

BESKRIVELSE

1. Oppmerksomhet

Forbrukerne eller de ansatte må selvsagt vite om nyheten før det er mulig å vurdere den.

2. Interesse

Nyheten må være av interesse for at kundene eller de ansatte  skal bli motivert til å skaffe seg nærmere informasjon innovasjonen.

3. Evaluering

Vekkes interessen, vil innovasjonen bli vurdert om den er vært å prøve eller om den skal aksepteres uten prøving. F.eks. vil den bli sammenlignet med nærmeste substitutt.

4. Prøve

Når kunden har vurdert nyheten, vil de ofte prøve den for å skaffe seg et inntrykk av innovasjonen.

5. Adopsjon

Får kunden ett godt inntrykk av innovasjonen etter at den er evaluert og prøvd vil den bli godkjent

Rekkefølgen i trinnene er analytisk bestemt. En faktisk adopsjonsprosess trenger ikke alltid å følge alle disse trinnene.

Adopsjonsprosessen vs. kjøpsprosessen

Sammenligner vi adopsjonsprosessen med kjøpsprosessen er det ikke vanskelig å se at dette er så og si den samme prosessen.

adopsjon- og kjøpsprosessen

Adopsjonsprosessen starter med at kunden blir oppmerksom på nyheten. Siden folk flest er selektiv oppmerksomme, dvs. at vi først og fremst legger merke til et vi har behov for, kan vi med trygghet si at dette er sammenfattende med kjøpsprosessen første steg som sier at kjøpsprosessen ikke vil starte før kunden har erkjent å ha et problem som kjøpet kan løse og som det er verdt å bruke tid og penger på. 

Får nyheten kundens oppmerksomhet må kundens interesse vekkes før de vil begynne å skaffe seg nærmere informasjon om nyheten og vurdere et eventuelt kjøp. Dette punktet er også sammenfattende med kjøpsprosessens første steg, da ingen blir interessert i noe før de har erkjent at de har et problem produktet sier de kan løse.  Andre steg i adopsjonsprosessen er også sammenfallende med andre steg i kjøpsprosessen. Dette fordi ingen vil begynne å søke etter informasjon om nye, uten at de først er interessert i produktet de innhenter informasjon om.

Blir interessen vekket vil kunden begynne å evaluere nyheten er adopsjonsprosessens tredje steg. Et steg som er 100% sammenfallende med kjøpsprosessen som sier at kunden vil begynne å vurdere alternativene så snart de har fått dekket sitt informasjonsbehov.

Etter at nyheten er evaluert vil kunden først velge prøve nyheten før de aksepterer nyheten er adopsjonsprosessens nest siste steg. Et steg som er nesten sammenfallende med kjøsprosessen som sier at kunden vil bestemme seg for hvilket alternativ som skal kjøpes etter at alle alternativene er vurdert. 

Prøvingen vil ende i et resultat, enten blir nyheten akseptert eller forkastet, er adopsjonsprosessens siste steg, mens selve resultatet i seg selv er siste steg i kjøpsprosessen. Som du ser er disse to prosessene svært like og de utfyller hverandre, sammen med salgsprosessen som forklarer den mentale og praktiske prosessen selgeren går igjennom for å få istand ett salg.

I neste artikkel i denne artikkelserien vil jeg gå igjennom diffusjonsprosessen før jeg kommer inn på hva som påvirker disse prosessene og hastigheten til diffusjonsprosessen.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Innovation ManagmentDiffusjonsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)