Domene og webhotell fra OnNet.no

Den mentale prosessen forbrukerne går igjennom før innovasjonen blir akseptert eller forkastet

Hvert år lanseres det i Norge en rekke nye produkter, prosesser og organisatoriske løsninger. Noen blir suksess, andre en fiasko. Noe som selvfølgelig kan skyldes mange forhold, men svært ofte er svaret manglende kjennskap til hvordan forbrukerne reagerer på nyheten.

Det er opp igjennom årene drevet mye forskning omkring hvordan et nytt produkt blir akseptert og hvilke generelle handlingsmønstre som går igjen ved innovasjoner. De mest sentrale forskerne på dette området har vært Everett W. Rogers og Floyd ShoemakerDe har utviklet en generell gyldig teori om innovasjon som kalles:

“The Diffusion-Adoption Process”.

Eller på norsk; diffusjon- og adopsjonsprosessen.

Adopsjon refererer til:

den mentale prosess enkeltindividet går igjennom før en ide aksepteres (adopsjon) eller forkastes.

Diffusjon dreier seg om:

Den tiden det tar for at en ny ide blir spredt til medlemmer av et sosialt lag (målgruppen).

Trinnene i adopsjonsprosessen

Forskningen til Rogers påpeker at det er bestemte trinn som normalt går igjen før en person godkjenner (adopterer) en innovasjon( nyhet). Denne prosessen kalles adopsjonsprosessen.

Trinnene i adopsjonsprosessen er:

TRINN

BESKRIVELSE

1. Oppmerksomhet

Forbrukerne eller de ansatte må selvsagt vite om nyheten før det er mulig å vurdere den.

2. Interesse

Nyheten må være av interesse for at kundene eller de ansatte  skal bli motivert til å skaffe seg nærmere informasjon innovasjonen.

3. Evaluering

Vekkes interessen, vil innovasjonen bli vurdert om den er vært å prøve eller om den skal aksepteres uten prøving. F.eks. vil den bli sammenlignet med nærmeste substitutt.

4. Prøve

Når kunden har vurdert nyheten, vil de ofte prøve den for å skaffe seg et inntrykk av innovasjonen.

5. Adopsjon

Får kunden ett godt inntrykk av innovasjonen etter at den er evaluert og prøvd vil den bli godkjent

Rekkefølgen i trinnene er analytisk bestemt. En faktisk adopsjonsprosess trenger ikke alltid å følge alle disse trinnene.

Adopsjonsprosessen vs. kjøpsprosessen

Sammenligner vi adopsjonsprosessen med kjøpsprosessen er det ikke vanskelig å se at dette er så og si den samme prosessen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.