Domene og webhotell fra OnNet.no

Til nå har vi sett på hvordan vi kan fordele arbeidet. Like viktig er det å få samordnet arbeidet som blir utført i de ulike divisjonene, avdelingene, gruppene og stillingene.

Hvordan samordne arbeidet i organisasjonen?

For at det skal være mulig å nå organisasjonens overordnede målsetninger, er det en forutsetning at alle enhetene i organisasjoner samarbeider på en slik måte at man får gode mekanismer som samordner gruppene i organisasjonen, og som forener de individuelle krefter til enhetlig kraft som arbeider for å nå felles mål. Samordning av arbeidet er med andre ord et spørsmålet om hvordan man skal integrere de ulike rollene i organisasjonen.

Organisasjonsmessig samordning kan nås på to måter. Enten gjennom vertikal – eller horisontal samordning.

Vertikal samordning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.