Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Til nå har vi sett på hvordan vi kan fordele arbeidet. Like viktig er det å få samordnet arbeidet som blir utført i de ulike divisjonene, avdelingene, gruppene og stillingene.

Hvordan samordne arbeidet i organisasjonen?

For at det skal være mulig å nå organisasjonens overordnede målsetninger, er det en forutsetning at alle enhetene i organisasjoner samarbeider på en slik måte at man får gode mekanismer som samordner gruppene i organisasjonen, og som forener de individuelle krefter til enhetlig kraft som arbeider for å nå felles mål. Samordning av arbeidet er med andre ord et spørsmålet om hvordan man skal integrere de ulike rollene i organisasjonen.

Organisasjonsmessig samordning kan nås på to måter. Enten gjennom vertikal – eller horisontal samordning.

Vertikal samordning

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss