Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 18 av 31 artikler om Sosialiseringsprosessen


Også kalt “Millennials”

Generasjon Y er generasjonen som avløste Generasjon X, og kalles også for “Millennials” og nettgenerasjonen. 

Født mellom 1979 og 1996

Generasjon Y er født mellom 1979 – 1996. De har vokst opp i et velferdssamfunn, og er idag den yngste delen av dagens arbeidsmarked. Denne gruppen mennesker kjennetegnes som ambisiøse, bekymringsløse unge voksne uten grenser, men likevel usikre på hva fremtiden kan bringe (Hope, 2016).

Generasjon Y vs. Generasjon X

Generasjon Y var den første generasjonen som vokst opp i en stadig mer digital verden. De vokste opp i en tid hvor datamaskinen, mobiltelefonen og Internett kom. De føler seg derfor fortrolige med disse teknologiene og bruker dem aktivt til å løse de fleste av sine daglige utfordringer.

Siden denne generasjonen er vokst opp i en tid preget av:

 • Fremveksten av PCèr, mobiltelefonen og Internett
 • Berlinmuren og Sovjetunionens fall
 • Globalisering og en stadig økende endringstakt i samfunnet og næringslivet
 • Stadig raskere spredningen av den vestlige kulturen

… har personer fra millenniumsgenerasjonen mer til felles med hverandre enn de har med Generasjon X og Babyboomerne.

Sammenlignet med Generasjon X som er deres foreldre, kjennetegnes denne generasjonen av:

 • De er fortrolig med bruk av PC-er, nettbrett og smarttelefoner, og de er aktive nettbrukere.
 • Skeptiske til langvarige forpliktelser
 • Ønsker seg ofte mer fleksibilitet i jobben
 • Har ofte høyere utdanning
 • Ønsker flere tilbakemeldinger fra sine overordnede

Generasjon Y har vokst opp med foreldre som har gitt dem muligheten til å være med på å ta felles avgjørelser. Familiene de vokste opp i har vært mindre hierarkiske enn tidligere generasjoner og dette preger dem. De vil delta og de vil være med å bestemme. Generasjonen preges også av å være mer pessimistisk enn de som kom før. I en undersøkelse svarte 75% at de trodde de ville få mindre inntekter enn de som kom før. Mange av dem har vokst opp i familier som er kulturelt forskjellige og som er annerledes enn den tradisjonelle familiestrukturen. 

WHY-generasjonen

Generasjon Y jobber gjerne mye, men de skal ha en grunn for å gjøre det. De kalles derfor gjerne også WHY-generasjonen.

Denne generasjonen utfordrer bedriftenes verdispørsmål gjennom å stille spørsmål av typen:

 • Hva er formålet med bedriften?
 • Hva er klimamålene?
 • Hvorfor skal ting gjøres på denne måten?

Babyboomerne synes dette er interessant, men samtidig irriterende. Mens Babyboomernes formål er å tjene penger, er det for Y-ene viktig at det også er et høyere mål med det de gjør.

Siden disse personen ikke har opplevd en verden uten internett, har disse personene en svært annerledes søke-, medie-, handle- og bruksvaner enn tidligere generasjoner. Denne generasjonen forventer at alt skal være tilgjengelig for dem via Internett og deres mobiltelefon. De sjekker mobilen utallige ganger daglig og leser gjerne nyheter via sosiale medier. 

De er hardcore-brukere av sosiale medier, spesielt Instagram og Facebook. Det er godt
kjent at de er i sitt ess når de får dele opplevelser og erfaringer med andre på nettet.
Generasjon Y er alltid «pålogget», de er aldri vekke fra sosiale medier og oppdaterer
alltid for å få med seg det siste. Dersom de for en gangs skyld er avlogget, vil de føle seg
veldig fortapt.

Denne generasjonen har også mindre ansvar enn eldre generasjoner, fordi de velger å leie det meste istedenfor å eie. De leier hus/leilighet, biler, samt musikk og TV. Dette gjør dem til en veldig interessant generasjon, som forstår gleden og fordelen med øyeblikkelig tilfredsstillelse, og forventer at alt skal være lett tilgjengelig (Hope, 2016).

Siden denne gruppe mennesker alltid er pålogget sosiale medier, ser de konstante oppdateringer fra venner og bekjente om hvor de er, hvilke arrangement de er med på og hva de opplever. Dette skaper en trang til å oppleve like spennende ting selv. I tillegg sammenligner de seg med influencere, som ofte får oppleve mye nytt og spesielt fordi de nettopp er influencere. Det er ikke alltid generasjon Y har filter når det kommer til dette, og setter seg derfor som mål å oppleve like mye. Millennials higer etter nye opplevelser
og erfaringer. De setter ofte opplevelser høyere enn å eie ting, så lenge disse opplevelsene
kan dokumenteres og deles.

Denne generasjonen kan finne på å leie ut rommet eller leiligheten sin kun 10 minutter etter de bestemmer seg for å reise på ferie, eller bestille og få levert restaurantmat på døren på kun 30 minutter via den appen Foodora.

Dette har ført til at Millennials har et forholdsvis bekymringsløst tankesett – de vet at de kan løse problemer på sekundet, så lenge det finnes en app for det.

Av ovenstående grunner er det åpenbart at denne generasjonen forholder seg annerledes enn det som skjer på nettet enn de eldre generasjonene, og er noe vi alltid må ta med i vurderingen når vi skal vurdere deres behov, holdninger og kjøpsatferd.

Kilder:

 • Hope, A. (2016, 11. April). Generation ?! BD White Noise. Hentet fra
  https://issuu.com/bdnetwork/docs/bd_white_noise_digital_mini_final_h
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Sosialiseringsprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Generasjon XGenerasjon Z (“Snøfnuggenerasjonen”) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økologisk utviklingsmodell (micro-, messo-, exo- og makrosystemet)
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Sosialiseringsprosessen
 • Samfunnsosialisering (sekundærsosialisering)
 • Kultur
 • Subkultur
 • Verdi og verdier
 • Sosiale og moralske normer
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Språk klassifisering
 • Sosiale klasser
 • Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y og Z)
 • Babyboomere
 • Generasjon X
 • Generasjon Y (“Millennials”)
 • Generasjon Z (“Snøfnuggenerasjonen”)
 • Primærsosialisering
 • Referansegruppe
 • Venner og bandwagon – effekt
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Familien (Primærgruppen)
 • Eriksons 8-trinnsmodell
 • Identitet eller rollekonflikt – ungdomstiden
 • Nærhet eller isolasjon – utviklingen i tidlig voksenalder
 • Produktivitet eller stillstand – utviklingen «midtveis i livet»
 • Jeg-integritet eller fortvilelse – utviklingen mot og i alderdommen
 • Prososial atferd