Domene og webhotell fra OnNet.no

Også kalt “Millennials”

Generasjon Y er generasjonen som avløste Generasjon X, og kalles også for “Millennials” og nettgenerasjonen. 

Født mellom 1979 og 1996

Generasjon Y er født mellom 1979 – 1996. De har vokst opp i et velferdssamfunn, og er idag den yngste delen av dagens arbeidsmarked. Denne gruppen mennesker kjennetegnes som ambisiøse, bekymringsløse unge voksne uten grenser, men likevel usikre på hva fremtiden kan bringe (Hope, 2016).

Generasjon Y vs. Generasjon X

Generasjon Y var den første generasjonen som vokst opp i en stadig mer digital verden. De vokste opp i en tid hvor datamaskinen, mobiltelefonen og Internett kom. De føler seg derfor fortrolige med disse teknologiene og bruker dem aktivt til å løse de fleste av sine daglige utfordringer.

Siden denne generasjonen er vokst opp i en tid preget av:

  • Fremveksten av PCèr, mobiltelefonen og Internett
  • Berlinmuren og Sovjetunionens fall
  • Globalisering og en stadig økende endringstakt i samfunnet og næringslivet
  • Stadig raskere spredningen av den vestlige kulturen

… har personer fra millenniumsgenerasjonen mer til felles med hverandre enn de har med Generasjon X og Babyboomerne.

Sammenlignet med Generasjon X som er deres foreldre, kjennetegnes denne generasjonen av:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss