Domene og webhotell fra OnNet.no

Aksje- og allmennaksjeloven gir de ansatte en rett til å være representert i styret hvis selskapet er av en viss størrelse. Dette anses som en viktig del av bedriftsdemokratiet ved at styrerepresentasjon gir de ansatte en anledning til å bli hørt og medbestemmelse ved at de får stemmerett i styret. Dette er antagelig den sterkeste formen for involvering av de ansatte. Problemet i denne sammenheng er at de ansattes mening ikke alltid er i samsvar med eiernes eller ledelsens. Noe som kan skape konflikter.

Hvilke bedrifter trenger ansatterepresentant i styre?

Har bedriften flere enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve å få en representant i styret, pluss et varamedlem. I aksjeselskaper med flere enn 50 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at 1/3 av styret velges av og blant de ansatte. Dersom styret består av færre medlemmer enn 6, har de ansatte i alle tilfeller krav på at 2 av styremedlemmene velges av og blant dem.

I aksjeselskap med flere enn 200 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, skal de ansatte velge ett medlem med vara utover 1/3 av styret. Man kan også velge å kreve to observatører i stedet for ett medlem pluss vara utover 1/3.

Konsern

Er aksjeselskapet en del av et konsern, kan 2/3 av de ansatte i selskapet, eller halvparten av de ansatte i det konsernet aksjeselskapet et er en del av, kreve at ved opptelling av antall ansatte i forhold til regelen over, skal alle i konsernet regnes. Dvs. i et selskap som er en del av et konsern med kun 20 ansatte, kan man kreve at representasjonen i styret skal beregnes på bakgrunn av alle ansatte innenfor konsernet. La oss si at det i konsernet er over 200 ansatte, så skal de ansatte i aksjeselskap med 20 ansatte velge 1/3 av styret pluss ett medlem med vara i aksjeselskapets styre.

Valgmåter for ansatterepresentant

Som allerede påpekt skal ansattevalgte styremedlemmer velges av og blant alle ansatte. Representasjonsforskriften som gir nærmere regler om valgmåter og gjennomføring av valget, gir lokale fagforeninger mulighet til å ta initiativ, for eksempel til forholdstallsvalg som er en valgmåte der en mindretallsgruppe lettere kan få et styremedlem enn ved flertallsvalg. Når de ansatte skal telles opp gjelder deltidsansatte som er ansatt i en 50% stilling som en halv person.

Valget ansatterepresentanter til styret kan skje på tre måter:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.