Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 18 av 23 artikler om Forretningsplan

Mens organisasjons- og prosessplanen tar for seg selskapets kjerneaktiviteter tar supportplanen for seg:

“Selskapets støtteaktiviteter, d.v.s. ikke verdiskapende aktiviteter som kun er nødvendig for at kjerneaktivitetene skal fungere”

Typiske støtteaktiviteter er lønn- og regnskap, renhold, vakthold og kantinetjenester. 

Siden støtteaktivitetene ikke er verdiskapende ønsker mange idag å outsorce flest mulig av dem for å spare penger, redusere risikoen og øke konkurransekraften. Dette gjøres under mottoet:

“Skomaker bli ved din lest”

Argumentasjonen er her at det lønner seg å konsentrer seg om det man kan og tjener penger på og la andre spesialister heller ta seg av alle de andre støttetjenestene du trenger for å få virksomheten til å fungere optimalt. Om dette alltid er en lønnsom strategi kan diskuteres, men er uansett noe som må grundig tas for seg i denne delen av forretningsplanen. For å kunne svare på disse spørsmålene anbefaler jeg at du leser artikkelserien om inn- og outsourcing.

Når det gjelder innholdet i denne del-planen viser jeg til artikkelserien om supportperspektivet som omhandler spørsmålene, oppgaven og utfordringene på dette området. 

Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsessplanHvem skriver du forretningsplanen til? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Planleggingmodell for forretningsplanen
 • Situasjonsanalyse
 • Scenario
 • Forretningsgrunnlag
 • Forretningside
 • Visjon
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Forretningsmodell
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmål
 • Forretningsstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Økonomiplan (ressursplan)
 • Markedsplan
 • Prosessplan
 • Supportplan
 • Hvem skriver du forretningsplanen til?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Innledning (presentasjon av forretningsplanen)
 • Hoveddel (Presentasjon av forretningsplanen)
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.