Domene og webhotell fra OnNet.no

Etter at vi har fått et oversiktsbilde av beslutningssituasjonen og beslutningalternativene gjennom pilotundersøkelsen går vi videre og gjennomfører hovedundersøkelsen. Hovedundersøkelsen er en systematisk analyse av konkrete undersøkelseproblemer.

Forskningsdesign

Normalt bygger hovedundersøkelsen på en design- og metodetriangulering, hvor vi kombinerer et deskriptivt og eksplorerende design, kanskje også med et kausalt forskningsdesign. Det mest vanlige er å kombinere et eksplorerende- og deskriptivt design.

Problemstilling

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.