Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Etter at vi har fått et oversiktsbilde av beslutningssituasjonen og beslutningalternativene gjennom pilotundersøkelsen går vi videre og gjennomfører hovedundersøkelsen. Hovedundersøkelsen er en systematisk analyse av konkrete undersøkelseproblemer.

Forskningsdesign

Normalt bygger hovedundersøkelsen på en design- og metodetriangulering, hvor vi kombinerer et deskriptivt og eksplorerende design, kanskje også med et kausalt forskningsdesign. Det mest vanlige er å kombinere et eksplorerende- og deskriptivt design.


Problemstilling

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss