Domene og webhotell fra OnNet.no

Forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven er et formelt og viktig møte som inngår som en sentral del av oppsigelsesprosessen. Etter loven er systemet at forhandlingsmøtet gjennomføres etter at en arbeidstaker har fått en oppsigelse eller avskjed. I denne artikkelen får du vite mer om hvilke skrevene og uskrevne regler som gjelder for innholdet i, og gjennomføringen av et forhandlingsmøte.

Hva er et forhandlingsmøte?

En arbeidstaker som mener at en oppsigelse er usaklig, eller at en suspensjon eller avskjed er ulovlig, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 17-3. Disse forhandlingene skjer primært i et møte mellom partene, og dette møtet kalles formelt sett for et forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3.

Retten til å kreve forhandlinger inngår som en viktig del av stillingsvernet og prosedyrene ved en forsvarlig oppsigelsesprosess. Selv om beslutningen om oppsigelse altså allerede er tatt og oppsigelsen gitt er når forhandlingsmøtet gjennomføres, er det fortsatt et viktig møte som kan bidra til dialog mellom partene og utveksling av de respektive syn på faktum og jus (juridiskabc.no).

Plikter å opplyse om arbeidstakers rett

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.