Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien lærer du hva en konflikt er, hva som skaper dem, hvilke konflikttyper som finnes og hvordan du bør gå frem for å forebygge og løse dem.

Konflikter er noe vi alle kommer borti, om vi vil det eller ikke. Det er en naturlig del av livet, og håndterer vi dem riktig trenger de ikke å bli en stor påkjenning.

Definisjon ->> Konflikt

La oss starte med å definere begrepet konflikt.

Konflikt stammer fra det latinske ordet ”conflictio”, som betyr sammenstøt. Et sammenstøt
forutsetter en eller annen form for samhandling, frivillig eller ufrivillig, planlagt eller
spontan. Når samhandling innebærer sammenstøt av motstridende interesser kan konflikt
oppstå. Vi definerer derfor en konflikt slik:

“En konflikt er kollisjon mellom mål, interesser, verdier, handlinger eller retninger som skaper en spenning mellom to eller flere involverte parter”.

En konflikt er når en part blir hindret i å nå sine mål, interesser, verdier eller ønsker av en annen (Knudsen og Unstad, 2015).


Frustrasjon eller åpen konflikt?

Det definisjonen ikke sier noe om er hvor stor koalisjonen mellom partene må være for at det skal være å regne for en konflikt. Tidligere definerte man ofte en konflikt som en åpen konflikt. Dvs. at man ikke regnet sammenstøtet som en konflikt før motsetningene var blitt så store at de kom til syne gjennom åpen kamp og motstand.

Idag ønsker vi normalt å ta tak i motsetningene før de har utviklet seg så langt. Vi anser derfor at en konflikt er til stede allerede når en begynnende frustrasjon melder seg i forholdet mellom to eller flere parter.

Kjennetegn ved en konflikt

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg