Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler om Markedssystemet


Hva er en naturressurs?

Naturressurser er forekomster av energi eller råvarer i naturen, som er tilgjengelige og kan omdannes til varer eller tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov.

Ordet naturressurs brukes ofte ensbetydende med råvarekilde, men omfatter også ressurser si form av energi.

For at ressursbegrepet skal gi mening må kilden være tilgjengelig – eksempelvis er jernmalmen i jordskorpa en ressurs mens jernet i jordens indre kjerne ikke er en ressurs, fordi dette jernet ikke er tilgjengelig for menneskelig utnytting.

Hvilke naturressurser finnes?

 Naturressurser kan deles inn i minst fire grupper:

 • Direkte energi i form vannfall, jordvarme, vind, solstråling, osv. All energi på jorda oppstår som følge av enten den ytre generasjon fra sola (fordamping, regnvær) eller den indre generasjon fra jordrotasjonen (jordvarme, vind).
 • Organisk materiale som er oppstått av naturens biologiske prosesser, og som inneholder kilder til energi. Organisk materiale kan være fornybare ressurser som relativt raskt gjenskapes i naturen eller har konstant mengde (oksygen, skog, korn), eller det kan være ikke-fornybare ressurser som ikke kan gjenskapes eller bare gjenskapes over svært lang tid (råolje, naturgass, kull). Organiske matvareressurser gir energi til fysiologisk arbeid i mennesker eller husdyr, mens organiske energikilder gir energi til mekanisk arbeid i kraftverk, biler, osv.
 • Anorganisk materiale som er oppstått av naturens geologiske prosesser, og som kan inneholde kilder til energi. Anorganisk materiale kan på samme måte være fornybart (stein, metall, vann), eller ikke-fornybart (uran, plutonium). Sistnevnte gruppe er ikke fornybar fordi ressursen etter omdannelse antar andre former (redusert atomvekt) og omdannes til andre stoffer enn de opprinnelige, gjennom radioaktiv spalting. Radioaktive, anorganiske materialer gir energi til mekanisk arbeid i kjernekraftverk, mens ikke-radioaktive, anorganiske ressurser er kilder til produksjon av fysiske varer, ofte ved omdanning av råvaren til murstein, stål, legeringer, osv.

Organiske ressurser er dynamiske og ikke endelig gitt – mengden appelsiner kan økes og utbres geografisk, mens mengden råolje eller kull ikke kan økes og ikke oppstå på nye steder enn der hvor de allerede er lagret.

Naturressursene er svært ulikt fordelt geografisk, fordi de ulike delene av jordskorpa har vært utsatt for ulike geologiske prosesser og har ulikt klima (solpåvirkning) som gir grunnlag for ulik fordeling av organiske naturressurser.

Hvorfor er det viktig å kartlegge naturressursene?

Alle virksomheter som produserer, distribuerer eller selger produkter er avhengige av naturressurser for å kunne eksistere. Dette fordi råstoffet i alle produkter har sitt utspring i en eller flere naturressurser. Hva gjør oljeselskapene og bilprodusentene den dagen oljen og gassen tar slutt ?

Hvor viktig det er å studere utviklingen i råstofftilgangen er avhengig av mange forhold som det ikke er plass til å komme inn på her, men noen viktige forhold er:

 • Reproduksjon: Er råstoffet reproduserbart?
 • Miljøvennlighet: Hvor miljøvennlig er utvinningen av naturressursen? 
 • Sjeldenhet: Hvor mye råstoff er tilgjengelig i dag – nasjonalt og internasjonalt?
 • Avstand: Hvor befinner disse naturressursene seg?
 • Leverandører: Hvor mange potensielle leverandører av denne naturressursen finnes og hva kjennetegner disse leverandørene?
 • Pris: Hvor mye koster råvaren og hvordan har prisutviklingen vært de siste årene?
 • Avgifter: Hvilke skatter og avgifter er råvaren underlagt?
 • Stabilitet: Er prisen og/eller tilgjengeligheten konjunkturavhengig?
 • Lovgivning: Hvilken lovgivning knyttet til utvinningen av denne naturressursen finnes?
 • Politikk: Finnes det politiske forhold i landet som utvinner naturressursen som kan skape problemer for virksomheten i fremtiden?
 • Menneskerettigheter: Benyttes barnearbeid, slavearbeid eller foregår det andre krenkelser av menneskerettighetene hos dem som utvinner naturressursen?
 • Verdikjede: Hvilken verdikjede går naturressursen igjennom fra utvinningen starter til den inngår som en innsatsfaktor i virksomhetens verdiskapningprosess?

ØKO-vennlig verditilbud og verdiskapningsprosess

Idag hvor stadig flere får opp øyne for hvilken påvirkning mennesket har hatt på klima gjennom måten vi ukritisk har utvunnet naturressursene og omdannet dem til energi på, må enhver leder idag tenke på hva som sikrer en god økonomisk- og økologisk utvikling i samfunnet generelt og for virksomheten spesielt.

Målet idag er å skape et ØKO-vennlig verditilbud som er skapt gjennom en ØKO-vennlig verdiskapningprosess. At verditilbudet og verdiskapningprosessen er ØKO-vennlig vil si at det er fremstilt gjennom en miljøvennlig verdiskapningprosess, uten unødvendig bruk av ikke-fornybare naturressurser i fremstillingen eller ferdigproduktet, uten at dette har gått ut over lønnsomheten (økonomien). ØKO-vennlig vil med andre ord si at vi prøver å kombinere god økologi med god økonomi.

En strategisk ressurs

Naturressurser kan også være en strategisk ressurs for virksomheten. Det vil si være en kilde til varige konkurransefortrinn hvis fordelen de har utnyttes korrekt.

For at en naturressurs skal være en strategisk ressurs må den være sjelden og det må være mulig for virksomheten å få en tilgang til den som konkurrentene ikke har eller en vesentlig rimeligere tilgang enn konkurrentene kan få. Denne fordelen i tilgang må ikke være midlertidig, men en langsiktig fordel virksomheten kan bygge opp sin forretningsstrategi etter.  

Resirkulering

Hvis virksomheten benytter ikke-fornybare naturressurser i produksjonsprosessen sin gjelder det å se på hvordan det er mulig å benytte resirkulert materiale i produksjonsprosessen istedenfor og hvordan virksomhetens egne produkter kan resirkuleres. Dette kan gi et svært positivt bidrag i arbeidet med å skape et ØKO-vennlig verditilbud og verdiskapningprosess.

Kilder:

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Ressurs
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MakrosystemetTeknologiske faktorer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessentkart