Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en naturressurs?

En naturressurs er en;

“tilgjengelig forekomst av energi eller råvarer i naturen som kan omdannes til produkter eller tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov”.

Eksempler på energikilder er sol, vann, vind, olje, gass, kull og uran, mens eksempler på råvarekilder er alle mineraler, metaller, skogen og jordsmonnet.

For at begrepet “naturressurser” skal ha noen mening må kilden være tilgjengelig. Jernmalmen i jordskorpa er en naturressurs, mens jernet i jordens indre kjerne ikke er en naturressurs fordi dette jernet ikke er tilgjengelig for menneskelig utnytting.

Naturressursene inngår i et lukket system

Naturressursene som finnes på jorden er en del av et lukket system. Ingenting går inn eller ut av jordkloden bortsett fra energien vi mottar fra solen. Naturressursene vi finner på jordkloden er derfor alt vi har. Ingen vil fylle på dem med mindre vi reiser til en annen planet for å hente naturressursene vi trenger.

Hvorfor er det viktig å kartlegge naturressursene?

For en virksomhet er det viktig å vite hvor sjeldne, og dermed også hvor dyre, naturressursene de bruker i sin produksjonsprosess er. Dette fordi alle virksomheter som produserer et produkt er avhengig av råstoffer som har sitt utspring i en eller flere naturressurser. Hva gjør oljeselskapene den dagen oljen tar slutt?

Mengden naturressurser som vi tar ut fra naturen økte med hele 300% i perioden fra 1970 til 2015. Hvert år henter vi nå ut 88 milliarder tonn med naturressurser. Det vil si 11 tonn naturressurser per person på verdensbasis, i følge theworldcounts.com. Dette er enorme mengder naturressurser. 

Jern er det mest brukte grunnstoffet på jorden, men det er ikke nøyaktig kjent hvor store reserver som finnes på jorden. I 2006 beregnet Lester Brown fra Worldwatch Institute at jordens beholdning av jernmalm kan gå tomt innen innen 2070, basert på 2 % vekst i etterspørselen hvert år (Wikipedia, 2023). Selv om tallene sikkert kan diskuteres er poenget det samme. De ikke-fornybare naturressursene finnes i en begrenset mengde på jorden.

For å unngå at vi går tom for nødvendige naturressurser må vi i fremtiden gjenbruke og resirkulere råvarene vi benytter i langt større grad enn i dag. Vi må med andre ord gå over fra å praktisere en lineær økonomi til å bli en mer sirkulær økonomi. Gjør vi ikke det vil vi trenge tre jordkloder innen 2050 hvis verdensbefolkningen skal opprettholde sitt eksisterende forbruk av naturressurser. Dette i følge FNs internasjonale ressurspanel (IRP).

Hvor viktig det er å studere utviklingen i råstofftilgangen er avhengig av hvor avhengig virksomheten er av råstoffet de benytter i sin produksjonsprosess.

Hvilke naturressurser finnes?

Verdens naturressurser består av organisk materiale som er oppstått av naturens biologiske prosesser, anorganisk materiale som er oppstått av naturens geologiske prosesser og direkte energi i form av vannfall, jordvarme, vind og solstråler.

Det store mangfoldet av naturressurser kan for enkelthetens skyld grupperes i:

  • Fornybare naturressurser – Naturressurser som gjenskapes relativt raskt i naturen. F.eks. oksygen, skog, korn, frukt og grønnsaker. I denne kategorien tilhører også sol, vind og vann.
  • Ikke-fornybare naturressurser – Naturressurser som ikke kan gjenskapes av naturen eller som det tar svært lang tid å gjenskape. F.eks. råolje, naturgass og kull.

Fornybare naturressurser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss